Tarjoammeko tämän päivän lukiossa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan tulevilla vuosikymmenillä? Päivitetään yhdessä ilmastotietomme ja ravistellaan oppiainesiiloja. Jos ilmasto ei tunnusta rajalinjoja, niin ei tehdä niin mekään! Oppiainerajat ylittävät lähestymistavat ovat lukion huomispäivää. Ilmastokriisiä mallinnetaan usein luonnontieteellisesti. Mutta tosiasia on, että se haastaa ympäristön lisäksi yhteiskunnalliset rakenteemme, hyvinvointimme, kulttuurimme ja arvomme. Se ei voi siksi olla yhden tieteensektorin asia. Verkostossamme jaetaan eri koulujen jo olemassa oleva ilmastotieto ja hyvät käytännöt sekä luodaan oivaltavasti uutta.

Miten opetan ilmastosta?

Ilmastonmuutos on viheliäinen, monialainen ja systeeminen ongelma. Ilmastonmuutos on teema, joka kuuluu kaikille ja siten helposti ei kenellekään. Ilmastonmuutosta aiheena, kuten muutakin kestävään tulevaisuuteen liittyvää aihepiiriä, leimaa voimakas arvolatautuneisuus. Siksi aihetta usein vain sivutaan, tai sen käsittely tapahtuu ylikorostetun neutraalisti, faktoja korostaen ja tunteita vältellen.

Voivatko kaikki osa-alueet olla ilmasto-opetuksessa sallittuja?  Saavatko tummatkin tunteet olla mukana matkalla toimintaan ja muutokseen?

Tummien tunteiden pyykkipäivä antoi aineita ilmastotunteiden pesuun. Päivän aikana rakennettiin yhdessä pesuohje, johon kokosimme mietteitä ja muistilistaa siitä, miten ilmastotunteita voitaisiin yhdessä käsitellä. Näkökulmia tuli sekä opiskelijoilta, asiantuntijoilta että opettajilta. 

 

Ilmasto-open info

Ilmasto-opettajat on hankkeen myötä luotu verkosto, joka elää varmasti myös hankkeen jälkeen. Eri aineiden opettajat verkostoituvat yhdessä luomaan uutta ja jakamaan jo hyviä käytänteitä lukion oppimisen arjessa. Ilmasto-opettajat rakentavat ja kokoavat materiaalia, joka suunnitellaan ja testataan erityisesti lukioiden tarpeisiin.

Hankkeen aikana ilmasto-opet kokoontuvat yhdessä pohtimaan materiaaleja ja täydennyskouluttautumaan aiheesta. He toimivat myös oman lukionsa opiskelijoiden tukena ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa, kokoavana voimana ja innostajina.

Tärkeitä päivämääriä

7.-8.11.2019 Luova ilmastoleiri Oulusalon Peuhussa

21.12.2020 Tummien tunteiden ilmastopyykkipäivä Oulussa

8.4.2020    Inspiroiva materiaali-iltapäivä Teamsissa 

15.5.2020 Tulevaisuutta voidaan tehdä – millaista siitä tekisimme? Etäpäivä Teamsissa.

9.9.2020 Iltapäiväpysäkki

5.-6.11.2020 Etäpäivät

15.12.2020 Hiiligrilli-striimaus

Jakso 3. 2020 Ilmastojakso Oulun lukioissa, miksei muuallakin?

 

Tervetuloa mukaan verkostoitumaan! Ota yhteyttä, jos kiinnostuit.

 

Ilmasto-oppimateriaalit

Materiaaleja ollaan kehittämässä ja niitä lisäillään tänne syksyn 2020 aikana. Luomme uudenlaisia eri oppiaineita yhdistäviä ilmasto-oppimateriaaleja nimenomaan toiselle asteelle ja uuden LOPS:n hengessä.

Jo valmiiksi loistavaa ilmastoaiheista materiaalia löytyy aineenopettajille mm. Open ilmasto-oppaasta sekä Luokanopen ilmasto-oppaasta ja Mappa-materiaalipankista ilmasto-hakusanalla.