Tarjoammeko tämän päivän lukiossa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan tulevilla vuosikymmenillä? Päivitetään yhdessä ilmastotietomme ja ravistellaan oppiainesiiloja. Jos ilmasto ei tunnusta rajalinjoja, niin ei tehdä niin mekään! Oppiainerajat ylittävät lähestymistavat ovat lukion huomispäivää. Ilmastokriisiä mallinnetaan usein luonnontieteellisesti. Mutta tosiasia on, että se haastaa ympäristön lisäksi yhteiskunnalliset rakenteemme, hyvinvointimme, kulttuurimme ja arvomme. Se ei voi siksi olla yhden tieteensektorin asia. Verkostossamme jaetaan eri koulujen jo olemassa oleva ilmastotieto ja hyvät käytännöt sekä luodaan oivaltavasti uutta.