Tarjoammeko tämän päivän lukiossa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan tulevilla vuosikymmenillä? Päivitetään yhdessä ilmastotietomme ja ravistellaan oppiainesiiloja. Jos ilmasto ei tunnusta rajalinjoja, niin ei tehdä niin mekään! Oppiainerajat ylittävät lähestymistavat ovat lukion huomispäivää. Ilmastokriisiä mallinnetaan usein luonnontieteellisesti. Mutta tosiasia on, että se haastaa ympäristön lisäksi yhteiskunnalliset rakenteemme, hyvinvointimme, kulttuurimme ja arvomme. Se ei voi siksi olla yhden tieteensektorin asia. Verkostossamme jaetaan eri koulujen jo olemassa oleva ilmastotieto ja hyvät käytännöt sekä luodaan oivaltavasti uutta.

Ilmasto-oppimateriaalit

Ilmastonmuutos lukioihin! -hankkeessa tuotettiin seuraavia ilmastoaiheisia oppimateriaaleja:

 • LOPS21 laaja-alaisten mukaan jaotellut oppituntipohjat (ks. alla)
 • Koko koulun tapahtumavinkit
 • Ruoka-aiheiset opiskelijaprojektit ja opettajille ruokaoppituntipohjat
 • Ruoka-aiheiset taustatietopaketit Tietopaketti 1 ja Tietopaketti 2
 • Ilmastoverkkokurssit
 • Uusi Koulun korjausopas sisältää lukiokurssin laajuisen osaamismerkkikokonaisuuden Ruoka, Infra-, Liike- ja Asenne-aiheista. Käy tutustumassa tehtäviin, joita voi käyttää niin opetuksessa, projekteissa kuin itsenäiseen opiskeluun. Oppaassa myös koko koulua hiilineutraalisuuteen luotsaava tiekartta-toimintamalli ja koulun hiililaskuri.
 • Lukiolaisten ilmastolaskuri (suomi/englanti), jota voi soveltaa eri oppiaineisiin (huom. vaatii päivitystä, ei täysin toimintakunnossa)

Ilmasto-oppimateriaaleja LOPS21-teemoittain

Hankkeessamme mukana olevat opettajat ja korkeakouluopiskelijat työstivät yhteisissä tapaamisissa ja etänä ilmastoaiheisia oppimateriaaleja, jotka on jaoteltu alla LOPS21:n laaja-alaisiin teemoihin. Löydät materiaalit otsikoiden alta linkkeinä ja ladattavina pdf-tiedostoina. Tehtävämatriisiin on kuvattu mm.

 • ehdotus aiheen työstämiseksi oppitunneilla
 • taustatietoa ja tavoitteet
 • laaja-alaiset osa-alueet(LOPS2021)
 • oppiaineet, joihin oppimateriaali erityisesti soveltuu.

Oppimateriaalien lisäksi lopussa on ehdotuksia koko koulun yhteisiin tapahtumiin.

Käytä sellaisenaan, sovella tai inspiroidu tekemään uusia! Osa materiaaleista on valmiita suoraan käyttöön, osasta saat hyvät suuntaviivat.

Hyvinvointiosaaminen

Ilmastonmuutoksen maisema

Kun ilmastonmuutos ahdistaa

Luonnontilaan palautuminen

Kasvisten syönnin merkitys

Ruokaa ja tunteita

Kestävä kehitys ja arvot

 

Vuorovaikutusosaaminen

Turpeen käytön tulevaisuus

Kirje denialistille

 

Luova ja monitieteinen osaaminen

Ilmastoutopia

Ruokavisioita

Vedenpinnan korkeus

Ruoantuotannon merkityksellisyys

Ruoantuotanto ja tilastot

Pelastaako talous ilmaston

Ilmastotutkimus on matematiikkaa

Päästökompensaatio

Teknologiausko vai kohtuutalous

 

Yhteiskunnallinen osaaminen

Loputon kasvu

Roolipeli paikallisista energiavalinnoista

Suurennuslasissa kaupunkisi ilmastosuunnitelma

 

Eettisyys ja ympäristöosaaminen

Islannin banaanit

Agenda2030 – Sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Omaan kulutukseen vaikuttaminen

Energiankulutuksen laskeminen ja säästäminen

Kestävän kiertotalouden jäljillä

Vaateteollisuus ja kestävä kehitys

Kuinka eettisesti syömme

Säätilastot historian valossa

Jääkauden muodostumat ja ilmastonmuutos

Pohjoisen ekosysteemeihin eläytyminen

Soiden maailma

Kansallispuistojen ja luonnonpuistojen merkitys

 

Globaali- ja kulttuuriosaaminen

Arktinen neuvosto

Agenda2030 – YK Kestävän kehityksen tavoitteet

Agenda2030-tavoittteet padletilla

 

Koko koulun tapahtumat ja tempaukset

Pyöräily on ilmastoteko

Kestävyyttä kierrätykseen

Hiilinielujen istutus

Plogging

Maailmansiivouspäivä

Kevätpäivä Arboretumissa

Docventure ilmastoajattelu

5050-hanke

Ilmastopuu

Vinkki Ilmastopakopeli

Vinkki Klimatmöte

Vinkki Luonnonsuojeluliiton ilmastoneuvottelut kouluille

 

Haluatko käyttää itse pohjaa ja suunnitella oppitunteja? Tässä suunnittelupohja oppitunneille.

Lisäksi jo valmiiksi loistavaa ilmastoaiheista materiaalia löytyy esim.

Miten opetan ilmastosta?

Ilmastonmuutos on viheliäinen, monialainen ja systeeminen ongelma. Ilmastonmuutos on teema, joka kuuluu kaikille ja siten helposti ei kenellekään. Ilmastonmuutosta aiheena, kuten muutakin kestävään tulevaisuuteen liittyvää aihepiiriä, leimaa voimakas arvolatautuneisuus. Siksi aihetta usein vain sivutaan, tai sen käsittely tapahtuu ylikorostetun neutraalisti, faktoja korostaen ja tunteita vältellen.

Voivatko kaikki osa-alueet olla ilmasto-opetuksessa sallittuja?  Saavatko tummatkin tunteet olla mukana matkalla toimintaan ja muutokseen?

Tummien tunteiden pyykkipäivä antoi aineita ilmastotunteiden pesuun. Päivän aikana rakennettiin yhdessä pesuohje, johon kokosimme mietteitä ja muistilistaa siitä, miten ilmastotunteita voitaisiin yhdessä käsitellä. Näkökulmia tuli sekä opiskelijoilta, asiantuntijoilta että opettajilta. 

Ilmasto-opettajat

Ilmasto-opettajat on hankkeen myötä luotu verkosto, jossa eri aineiden opettajat verkostoituivat yhdessä luomaan uutta ja jakamaan jo hyviä käytänteitä lukion oppimisen arjessa. Ilmasto-opettajat rakensivat ja kokosivat materiaalia lukioiden ilmasto-opetukseen yhdessä opettajaopiskelijoiden kanssa.

Hankkeen aikana ilmasto-opet kokoontuivat yhdessä pohtimaan materiaaleja ja täydennyskouluttautumaan aiheesta. He toimivat myös oman lukionsa opiskelijoiden tukena ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa, kokoavana voimana ja innostajina.

Tärkeitä päivämääriä

7.-8.11.2019 Luova ilmastoleiri Oulusalon Peuhussa

21.12.2020 Tummien tunteiden ilmastopyykkipäivä Oulussa

8.4.2020    Inspiroiva materiaali-iltapäivä Teamsissa 

15.5.2020 Tulevaisuutta voidaan tehdä – millaista siitä tekisimme? Etäpäivä Teamsissa.

9.9.2020 Iltapäiväpysäkki

6.11.2020 Ilmastokunnon kohotusta

Jakso 3. 2020 Ilmastojakso Oulun lukioissa, miksei muuallakin?

25.1.2021 Hiiligrilli-striimaus

Ilmastonmuutos lukioihin! -hanke on päättynyt. Työtä jatkoi Ilmastolukiot-hanke vuosina 2021-2022.

Tälle hetkellä lukioiden ilmastotyö on osa Kestävän tulevaisuuden opinvirtaa, mutta tuki ja verkostot ovat olemassa edelleen! Tule mukaan yhteiseen opinvirtaan Oulun seudulla tai verkostoitumaan Opetushallituksen rahoittamassa uudessa Kestävä opinvirta – toimintamallit lukion ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen! 

Tervetuloa mukaan verkostoitumaan! Ota yhteyttä, jos kiinnostuit.

 

 

 


Ajankohtaista

Academia Karanterium

Ota yhteyttä

In English