Ilmastokriisi odottaa ratkaisijoitaan ja korkeakouluilla on jo kiire koulia työmarkkinoille ilmastotietoisempia ja resurssiviisaita ammattilaisia. Professori Jouko Tuomisto tuoreessa Ympäristöterveys-teoksessa (Duodecim 2020) tulevaisuuden avainkysymyksenä sitä, osaammeko priorisoida turvallisuuteemme vaikuttavat riskit oikein. Näiden huomioon ottaminen tulisi kuulua hänen mukaansa jokaisen ammatin koulutukseen. Kaikilla yhteiskunnan alueilla on parannettava ymmärrystä ihmisen toiminnan materiaalisista reunaehdoista. Nuorille on tämän vuoksi tärkeää tuoda yhdeksi jatko-opintojen valintaperusteeksi tietoa myös alojen kestävyysnäkökulmasta. Kestävän tulevaisuuden rakentamiseen on mahdollista osallistua monen ammatin kautta.

 

Yhteistyötahot

Projektimme tekee yhteistyötä Oulun ja Lapin yliopiston sekä Oulun ja Hämeen ammattikorkeakoulujen kanssa.  Meillä on asiantuntijoita ja tutkijoita kouluttamassa hankkeessamme. Hyvänä esimerkkinä käytännön yhteistyöstä on Oulun yliopiston kanssa toteutettu laaja lukiolaiskysely ilmastoasenteista helmikuussa 2020. Lisäksi mukana on korkeakouluopiskelijoita tutoreina ja muissa tehtävissä, joiden avulla nuoret saavat käsityksen eri koulutusalojen roolista ilmastokriisin ratkaisussa. Etsimme aktiivisesti tapoja madaltaa koulutusasteiden välistä kynnystä. Verkkokurssejamme tehtiin rinnan yliopistojen Climate University -verkoston vastaavan kanssa.

Ilmastotutoreiden/alojen esittely

Projektissamme on ollut noin 60 korkeakouluopiskelijaa neljästä eri korkeakoulusta niin lukiolaisten tutoreina, verkkokurssin tekijöinä, opetusmateriaaleja työstämässä, kansainvälistä näkökulmaa tuomassa kuin oheistapahtumien suunnittelussa.

Sivuja päivitetään.

Jenni Silvola

Ympäristösuunnittelija-opiskelija, HAMK, ilmastotutor

Emma Ojanen

Biologia, OY, ilmastotutor

Salla Laukkanen

Agrologi, ympäristösuunnittelija-opiskelija, HAMK, ilmastotutor

Aija Rautiainen

Maantiede, OY, verkkokurssin tekijä

Elina Karisto

Liiketalous, OAMK, ilmastotutor

Tomas Mikael Härmä

Tieteiden ja aatteiden historia, OY, ilmastotutor

Jenna Kortetjärvi

Biologian ja maantieteen aineenopettajaksi vastavalmistunut, OY, verkkokurssin tekijä

Elsa Heikkilä

Maantiede, OY, ilmastotutor

Jenna Hautala

Maantiede, OY, verkkokurssin tekijä

Susanna Malinen

Ympäristösuunnittelija-opiskelija, HAMK, ilmastotutor

Tyyne Halttunen

Logopedia, OY, ilmastotutor

Anni Pirinen

Suomen kieli ja kirjallisuus, OY, ilmastotutor

Markus Rytkönen

Ympäristötekniikka (energiajärjestelmät), OY, ilmastotutor

Titta Myllyniemi

Saksalainen filologia, OY, ilmastotutor

Niina Torvinen

Kasvatuspsykologia, OY, ilmastotutor

Thomas Stonestreet

Education and Globalisation, OY, International Climate Tutor

Elina Hoppu

Intercultural Teacher Education, OY, verkkokurssin tekijä ja oheistapahtumien suunnittelija

Wilma Lähde

Maantiede, OY, oheistapahtumien suunnittelija

Inka Karvonen

Agrologiopiskelija, OAMK, opinnäytetyöntekijä, harjoittelija, verkkokurssin tekijä

Katri Ollila

Maantiede, OY, verkkokurssin tekijä