Ilmastokriisi odottaa ratkaisijoitaan ja korkeakouluilla on jo kiire koulia työmarkkinoille ilmastotietoisempia ja resurssiviisaita ammattilaisia. Professori Jouko Tuomisto tuoreessa Ympäristöterveys-teoksessa (Duodecim 2020) tulevaisuuden avainkysymyksenä sitä, osaammeko priorisoida turvallisuuteemme vaikuttavat riskit oikein. Näiden huomioon ottaminen tulisi kuulua hänen mukaansa jokaisen ammatin koulutukseen. Kaikilla yhteiskunnan alueilla on parannettava ymmärrystä ihmisen toiminnan materiaalisista reunaehdoista. Nuorille on tämän vuoksi tärkeää tuoda yhdeksi jatko-opintojen valintaperusteeksi tietoa myös alojen kestävyysnäkökulmasta. Kestävän tulevaisuuden rakentamiseen on mahdollista osallistua monen ammatin kautta.

Jokainen ala on ilmastoala

Miten yhdistää omat mielenkiinnon kohteet ja osaaminen sekä maailman paremmaksi tekeminen? Olisipa ilmasto-opintomessut, joissa voisi tutustua eri alojen mahdollisuuksiin vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Tavoitteenamme on järjestää vielä tällaiset uudessa hankkeessa..pysy kuulolla!

Pääset näillä sivuilla alkuun: tutustu, miten eri aloilla voi vaikuttaa kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen.

Mitä lukiolaiset ajattelevat?

Huom! Mielenkiintoista tietoa eri alojen ilmasto-osaamisesta Opetushallituksen ILO-hankkeesta  ja tarkemmin sen tuloksista.

Opiskelijoita eri aloilta

Ilmastonmuutoslukiot-projektissamme oli mukana noin 60 korkeakouluopiskelijaa neljästä eri korkeakoulusta niin lukiolaisten tutoreina, verkkokurssin tekijöinä, opetusmateriaaleja työstämässä, kansainvälistä näkökulmaa tuomassa kuin oheistapahtumien ja kampanjoiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Kiitos opiskelijoille suuresta panoksesta hankkeessa!

Ilmastolukiot-hankkeessa mukana olleita opiskelijoita lisätään myös oheiseen listaan. Tutustu jo  HAMK-opiskelijoihin, jotka olivat mukana nykytilakartoitusten suunnittelussa!

Alla kuvaukset osasta mukana olleista. Tutustu eri alojen mahdollisuuksiin vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

Leena Niemi

Ympäristösuunnittelija-opiskelija, HAMK, pilottilukioiden nykytilakartoitukset

Pirjo Mutkala

Ympäristösuunnittelija-opiskelija, pilottilukioiden nykytilakartoitukset

Rosa-Maria Lähteenkorva

Ympäristösuunnittelija-opiskelija, pilottilukioiden nykytilakartoitukset

Susanna Laine

Ympäristösuunnittelija-opiskelija, pilottilukioiden nykytilakartoitukset

Pauliina Latvakoski

Yleinen kasvatustiede, OY, Erätauko-fasilitaattori

Jenni Silvola

Ympäristösuunnittelija-opiskelija, HAMK, ilmastotutor

Emma Ojanen

Biologia, OY, ilmastotutor

Salla Laukkanen

Agrologi, ympäristösuunnittelija-opiskelija, HAMK, ilmastotutor

Aija Rautiainen

Maantiede, OY, verkkokurssin tekijä

Elina Karisto

Liiketalous, OAMK, ilmastotutor

Tomas Mikael Härmä

Tieteiden ja aatteiden historia, OY, ilmastotutor

Elsa Heikkilä

Maantiede, OY, ilmastotutor

Jenna Hautala

Maantiede, OY, verkkokurssin tekijä

Susanna Malinen

Ympäristösuunnittelija-opiskelija, HAMK, ilmastotutor

Tyyne Halttunen

Logopedia, OY, ilmastotutor

Anni Pirinen

Suomen kieli ja kirjallisuus, OY, ilmastotutor

Markus Rytkönen

Ympäristötekniikka (energiajärjestelmät), OY, ilmastotutor

Titta Myllyniemi

Saksalainen filologia, OY, ilmastotutor

Niina Torvinen

Kasvatuspsykologia, OY, ilmastotutor

Thomas Stonestreet

Education and Globalisation, OY, International Climate Tutor

Elina Hoppu

Intercultural Teacher Education, OY, verkkokurssin tekijä ja oheistapahtumien suunnittelija

Wilma Lähde

Maantiede, OY, oheistapahtumien suunnittelija

Inka Karvonen

Agrologiopiskelija, OAMK, opinnäytetyöntekijä, harjoittelija, verkkokurssin tekijä

Katri Ollila

Maantiede, OY, verkkokurssin tekijä

Ilmastokorkeakouluun?

Kuinka ilmastonmuutos näkyy korkeakouluissa? Tutustu sivulle koottuihin esimerkkeihin

  • Oulun ammattikorkeakoulu
  • Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Oulun yliopisto

Tutki itse muita korkeakouluja ja opinahjoja: kuinka vastuullisuus heidän opetuksessaan ja toimintakulttuurissaan näkyy.

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulussa teemme kestävämpää huomista

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) kestävä kehitys ja vastuullisuus on huomioitu monipuolisesti koulutuksessa. Olemme sitoutuneet toiminnassamme vastuullisuuteen – yksilöinä ja 10 000 hengen korkeakouluyhteisönä. Huomioimme kaikessa taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti sekä ekologisesti kestävän kehityksen.

Koulutamme tulevaisuuden haasteisiin ratkaisijoita, joilla on vahva alakohtainen osaaminen, kyky rakentaa kestävää yhteiskuntaa sekä torjua ilmastonmuutosta työelämässä. Kestävä kehitys ja vastuullisuus toteutuvat opinnoissa eri koulutusalojen näkökulmista.

Tutustu yhteiskuntavastuuraporttiimme ja siihen, millaista on kestävä ja vastuullinen kampusarki. Kuuntele ja inspiroidu Jaakun ja Piken ”Kaiken kestävää” -musiikkivideosta. Voit tulla mukaan myös ilmastokahveille, jotka järjestetään verkossa. Ensimmäinen tilaisuus on jo 19.5. , ja sen teema on ”Millä liikut ilmastoystävällisesti”.

Energiatehokkuus ja vastuullinen ruoantuotanto näkyvät koulutuksessa

Informaatioteknologian hanketyössä ja koulutuksessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Esimerkiksi VED-hankkeessa tutkitaan vähähiilisyyttä edistäviä drone-ratkaisuja ja siinä pyritään pienentämään hiilijalanjälkeä. Opetuksessa vastuullisuus näkyy esimerkiksi projektiperiodeissa, yritysprojekteissa ja opinnäytetöissä, joissa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia toteuttaa kestävää kehitystä tukevia tuotteita ja palveluita. Näistä konkreettisia esimerkkejä ovat sovellukset Kimppakyyti ja Take it or leave it -kirppis.

Opettajaksi voi kouluttautua Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tai kulttuurialalla tanssinopettajaksi ja musiikkipedagogiksi. Näissä vastuullisuuden ytimessä on opettajan eettinen ja yhteiskuntavastuu. Viestinnän tutkinto-ohjelmassa näkökulmana on tiedon vastuullinen tuottaminen.

Liiketalouden yksikössä tradenomikoulutuksessa vastuullisuus sisältyy eri näkökulmina jo ensimmäisestä opintojaksosta alkaen jatkuen opintojen päättymiseen saakka. Näkökulmina ovat taloudellinen, sosiaalinen sekä ympäristövastuu. Tekniikan alalla käydään läpi muun muassa energiaystävällisiä tuotantomuotoja sekä rakentamisen energiatehokkuutta niin LVIS-laitteiden kuin rakenteiden osalta.

Sosiaali- ja terveysalalla näkökulmina ovat laadukkaat, tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset terveys- ja hyvinvointipalvelut. Opetuksen ja tki-toiminnan kautta tuotamme korkeatasoista osaamista, jolla turvataan yhteiskunnallisten palvelujen jatkuvuus ja kehittyminen.

Luonnonvara-alalla agrologikoulutuksessa näkökulmina ovat vastuullinen ruoantuotanto, kiertotalouden mahdollisuudet ja maaseudun elinvoimaisuus, joista esimerkkeinä hiilineutraali ruoantuotanto, eläinten hyvinvointi ja ravinteiden kierrätys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hämeen ammattikorkeakoulu

Kestävän kehityksen periaatteet ja strategiset linjaukset ovat sisältyneet Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) toiminnanohjaukseen ja arkeen jo pitkään. HAMKin Kestävän kehityksen ohjelmassa on huomioitu YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. TKI-toiminnalla tuotetaan ratkaisuja lokaaleihin ja globaaleihin kestävyyshaasteisiin yhdessä kumppaniemme kanssa. HAMKissa on työskennelty viheliäisten ongelmien ratkaisemiseksi perustamisesta, eli vuodesta 1995 lähtien. Kehitysyhteistyö sekä hyvinvointia, biotaloutta ja kestävää muotoilua edistävät koulutus ja tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat olleet keskeinen osa opetusta ja TKI-toimintaa.

Kestävän kehityksen toimintakokonaisuutta seurataan systemaattisesti kansallisin ja kansainvälisin mittarein, esimerkiksi ammattikorkeakoulujen yhteinen hiilijalanjälkimittari ja GreenMetric World University Rankings.

 

 

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat mukana kaikessa koulutuksessa. Esimerkiksi vuodesta 2019 alkaen jokainen opiskelija – koulutuksesta riippumatta – on pohtinut opinnäytetyönsä tuloksia kestävyyden näkökulmista.

 

 

Tietoa koulutuksista erikseen:

HAMKissa on kolme tiiviisti kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta:

  • Kestävä kehitys  Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti kestävän kehityksen eri osa-alueisiin, kuten ympäristötekniikkaan, viranomaistoimintaan sekä erilaisiin ympäristön seurannan työkaluihin ja ympäristön kunnostuksen toimintamalleihin. Koulutuksesta valmistuu erilaisiin koordinointi​- ja asiantuntijatehtäviin esimerkiksi kuntiin, alueellisiin organisaatioihin, järjestöihin tai yrityksiin. Koulutus tarjoaa osaamistaan myös koko korkeakouluyhteisölle.
  • Biotalousinsinööri Koulutus antaa tarvittavat tietotekniset taidot bio- ja kiertotalouden teknisten ratkaisujen ja tuotteiden kehittämiseen. Koulutuksesta valmistutaan bio- ja kiertotalouteen erikoistuneeksi tietotekniikan ammattilaiseksi teollisuuden, insinööri- ja suunnittelutoimistojen tai julkisten toimijoiden palvelukseen sekä itsenäisiksi yrittäjiksi.
  • Älykäs ja kestävä muotoilu Koulutuksessa opitaan ymmärtämään ympäristöarvoja, kiertotalouden haasteita ja uusimman teknologian soveltamista jalkine-, vaatetus- ja keramiikkamuotoilun ammattialoilla.

Luonnollisesti myös kaikissa HAMKin luonnonvara-alan koulutuksissa tuodaan kestävyysnäkökulmaa esiin eri tavoin. Esimerkiksi puutarhatalouden ja rakennetun ympäristön koulutuksessa se on mukana kaikissa opintomoduuleissa.

Lähdemateriaali ja julkaisuja löytyy lisää Kestävä HAMK -sivustolta.

Kestävän kehityksen opiskelijat vastuullisuuden jäljillä

Opiskelijoilta toimenpide-ehdotus umpeenkasvaneen Ollinjoen kunnostamiseen

Uusi ratkaisu puun pintakäsittelyyn

Suklaantuotantoon kestävyyttä sivuvirroista

 

 

Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä tuotamme ja sovellamme uutta tietoa sekä koulutamme tulevaisuuden suunnannäyttäjiä kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Olemme sitoutuneet edistämään tutkimuksellamme ja koulutuksellamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Tutkimuksemme vahvuusalueita ovat esimerkiksi bio- ja kiertotalous, ympäristötekijöiden terveysvaikutukset ja luonnonvarojen kestävä ja vastuullinen käyttö. Erityisesti arktinen alue ja sen ympäristön ja yhteiskunnan muutokset ovat tutkimuksen ja koulutuksen painopisteenä.

Ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyviä tutkinto-ohjelmia on yliopistossamme useita. Yliopistossa voi opiskella Ilmastonmuutoksen ja pohjoisen kestävyyden sekä Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen (yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa) sivuainekokonaisuudet. Lisäksi on suunnitteilla kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille avoin kestävän kehityksen sivuaine. Ilmastonmuutoksen maailmat, Ilmastokasvatusta yhdessä, Health impacts of climate change, Ilmastoviestintä, Kestävyys.nyt, Elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön perusteet, Entrepreneuring for sustainability sekä Ympäristötiede ja teknologia ovat esimerkkejä ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvistä opintojaksoista. Aihepiiriin liittyviä lukiolaisille sopivia kurkistuskursseja ovat esimerkiksi Ilmasto.nyt sekä Kestävyys ja muuttuva ympäristö.

Kampuksen jokapäiväisessä toiminnassa ja kampuksen kehittämisessä pyrimme tekemään ekologisesti vastuullisia valintoja esimerkiksi energiatehokkuuteen panostamalla ja kannustamalla ympäristöystävälliseen liikkumiseen. Hiilijalanjäljen pienentämisen osalta tavoitteenamme on 50 %:n vähennys vuoden 2021 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Vältämme turhia hankintoja, kierrätämme laitteita ja kalusteita ja uutta ostaessamme pyydämme tuotteiden ja palveluiden tarjoajilta todistukset ympäristöjärjestelmien käytöstä.

Kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö on yliopistolla tärkeässä roolissa. Esimerkkejä verkostoista ovat Climate Leadership Coalition, kansallinen Ilmastoyliopisto-verkosto, Yliopistojen kehitysyhteistyöverkosto UniPID ja The UN Sustainable Development Solutions Network. Paikallisesti Oulun yliopistolla on oma kaikille yliopistoyhteisön jäsenille avoin foorumi, kestävän kehityksen neuvottelukunta, joka esittää aloitteita yliopiston virallisen kestävän kehityksen työryhmän käsiteltäväksi.

Kiitos kaikille opiskelijoille ja korkeakouluille esittelyistä! Jos haluat esittelysi mukaan sivuille, ota yhteyttä.

Yhteistyötahot

Ilmastonmuutos lukioihin! -hanke teki yhteistyötä Oulun ja Lapin yliopiston sekä Oulun ja Hämeen ammattikorkeakoulujen kanssa.  Meillä oli asiantuntijoita ja tutkijoita kouluttamassa hankkeessamme.

Hyvänä esimerkkinä käytännön yhteistyöstä oli Oulun yliopiston kanssa toteutettu laaja lukiolaiskysely ilmastoasenteista helmikuussa 2020, jonka pohjalta valmistui kaksi gradua ja raportti keväällä 2021.

  • Tutustu gradujen tuloksiin tästä videosta: https://vimeo.com/521873027/394e6ea4d0

Juttu raportista Ylen sivuilla!

 

Hankkeen toimeksiantona toteutettiin myös kysely luonnonvara-alan toisen asteen opiskelijoille.  Tutustu tehtyyn selvitykseen:

Lisäksi mukana oli korkeakouluopiskelijoita tutoreina ja muissa tehtävissä, joista osasta on esittelyt edellä. Heidän avullaan nuoret saivat käsitystä eri koulutusalojen roolista ilmastokriisin ratkaisussa.

Etsimme myös aktiivisesti tapoja madaltaa koulutusasteiden välistä kynnystä. Verkkokurssejamme tehtiin rinnan yliopistojen Climate University -verkoston vastaavan kanssa. Aloitimme myös luomaan osaamismerkkiperhettä ilmasto-opinnoista, mitä toivottavasti voidaan hyödyntää myös jatko-opinnoissa.

Kiitos kaikille mukana olleille yhteistyötahoille niin oppilaitoksista kuin kaikkialta muualtakin!

 


Ajankohtaista

Academia Karanterium

Ota yhteyttä

In English