Ilmastokriisi odottaa ratkaisijoitaan ja korkeakouluilla on jo kiire koulia työmarkkinoille ilmastotietoisempia ja resurssiviisaita ammattilaisia. Professori Jouko Tuomisto tuoreessa Ympäristöterveys-teoksessa (Duodecim 2020) tulevaisuuden avainkysymyksenä sitä, osaammeko priorisoida turvallisuuteemme vaikuttavat riskit oikein. Näiden huomioon ottaminen tulisi kuulua hänen mukaansa jokaisen ammatin koulutukseen. Kaikilla yhteiskunnan alueilla on parannettava ymmärrystä ihmisen toiminnan materiaalisista reunaehdoista. Nuorille on tämän vuoksi tärkeää tuoda yhdeksi jatko-opintojen valintaperusteeksi tietoa myös alojen kestävyysnäkökulmasta. Kestävän tulevaisuuden rakentamiseen on mahdollista osallistua monen ammatin kautta.

Virtuaaliset ilmasto-opintomessut?

Miten yhdistää omat mielenkiinnon kohteet ja osaaminen sekä maailman paremmaksi tekeminen? Olisipa ilmasto-opintomessut, joissa voisi tutustua eri alojen mahdollisuuksiin vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Tavoitteenamme oli järjestää opiskelijoille edes virtuaaliset ilmasto-opintomessut juuri tästä syystä, mutta valitettavasti emme niitä voineet tässä ajassa järjestää. Kuka sellaiset järjestäisi?

Pääset kuitenkin näillä sivuilla alkuun: tutustu, miten eri aloilla voi vaikuttaa kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen.

  • Korkeakouluopiskelijat esittelevät omien alojensa ilmastonäkökulmia
  • Korkeakoulut esittelevät omia opintoja ja toimintaansa, jotka liittyvät ilmastoon ja kestävyyteen.

Sivuja päivitetään toukokuun 2021 aikana. Löydät sivuilta myös infoa hankkeemme yhteistyökuvioista.

Yhteistyötahot

Ilmastonmuutos lukioihin! -hanke teki yhteistyötä Oulun ja Lapin yliopiston sekä Oulun ja Hämeen ammattikorkeakoulujen kanssa.  Meillä oli asiantuntijoita ja tutkijoita kouluttamassa hankkeessamme. Hyvänä esimerkkinä käytännön yhteistyöstä oli Oulun yliopiston kanssa toteutettu laaja lukiolaiskysely ilmastoasenteista helmikuussa 2020, josta valmistui kaksi gradua ja raportti keväällä 2021. Lisäinfoa tulossa pian!

Lisäksi mukana oli korkeakouluopiskelijoita tutoreina ja muissa tehtävissä, joiden avulla nuoret saivat käsitystä eri koulutusalojen roolista ilmastokriisin ratkaisussa. Etsimme aktiivisesti tapoja madaltaa koulutusasteiden välistä kynnystä. Verkkokurssejamme tehtiin rinnan yliopistojen Climate University -verkoston vastaavan kanssa.

Kiitos kaikille mukana olleille yhteistyötahoille niin oppilaitoksista kuin kaikkialta muualtakin!

Ilmasto-opiskelijoiden esittely

Projektissamme oli mukana noin 60 korkeakouluopiskelijaa neljästä eri korkeakoulusta niin lukiolaisten tutoreina, verkkokurssin tekijöinä, opetusmateriaaleja työstämässä, kansainvälistä näkökulmaa tuomassa kuin oheistapahtumien suunnittelussa. Kiitos opiskelijoille suuresta panoksesta hankkeessa! Alla kuvaukset osasta mukana olleista. Tutustu eri alojen mahdollisuuksiin vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

Jenni Silvola

Ympäristösuunnittelija-opiskelija, HAMK, ilmastotutor

Emma Ojanen

Biologia, OY, ilmastotutor

Salla Laukkanen

Agrologi, ympäristösuunnittelija-opiskelija, HAMK, ilmastotutor

Aija Rautiainen

Maantiede, OY, verkkokurssin tekijä

Elina Karisto

Liiketalous, OAMK, ilmastotutor

Tomas Mikael Härmä

Tieteiden ja aatteiden historia, OY, ilmastotutor

Elsa Heikkilä

Maantiede, OY, ilmastotutor

Jenna Hautala

Maantiede, OY, verkkokurssin tekijä

Susanna Malinen

Ympäristösuunnittelija-opiskelija, HAMK, ilmastotutor

Tyyne Halttunen

Logopedia, OY, ilmastotutor

Anni Pirinen

Suomen kieli ja kirjallisuus, OY, ilmastotutor

Markus Rytkönen

Ympäristötekniikka (energiajärjestelmät), OY, ilmastotutor

Titta Myllyniemi

Saksalainen filologia, OY, ilmastotutor

Niina Torvinen

Kasvatuspsykologia, OY, ilmastotutor

Thomas Stonestreet

Education and Globalisation, OY, International Climate Tutor

Elina Hoppu

Intercultural Teacher Education, OY, verkkokurssin tekijä ja oheistapahtumien suunnittelija

Wilma Lähde

Maantiede, OY, oheistapahtumien suunnittelija

Inka Karvonen

Agrologiopiskelija, OAMK, opinnäytetyöntekijä, harjoittelija, verkkokurssin tekijä

Katri Ollila

Maantiede, OY, verkkokurssin tekijä

Ilmastokorkeakouluun?

Kuinka ilmastonmuutos näkyy korkeakouluissa? Tutustu sivulle koottuihin esimerkkeihin ja tutki itse muita korkeakouluja ja opinahjoja, kuinka vastuullisuus heidän opetuksessaan ja toimintakulttuurissaan näkyy. Sivuja päivitetään toukokuussa 2021.

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulussa teemme kestävämpää huomista

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) kestävä kehitys ja vastuullisuus on huomioitu monipuolisesti koulutuksessa. Olemme sitoutuneet toiminnassamme vastuullisuuteen – yksilöinä ja 10 000 hengen korkeakouluyhteisönä. Huomioimme kaikessa taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti sekä ekologisesti kestävän kehityksen.

Koulutamme tulevaisuuden haasteisiin ratkaisijoita, joilla on vahva alakohtainen osaaminen, kyky rakentaa kestävää yhteiskuntaa sekä torjua ilmastonmuutosta työelämässä. Kestävä kehitys ja vastuullisuus toteutuvat opinnoissa eri koulutusalojen näkökulmista.

Tutustu yhteiskuntavastuuraporttiimme ja siihen, millaista on kestävä ja vastuullinen kampusarki. Kuuntele ja inspiroidu Jaakun ja Piken ”Kaiken kestävää” -musiikkivideosta. Voit tulla mukaan myös ilmastokahveille, jotka järjestetään verkossa. Ensimmäinen tilaisuus on jo 19.5. , ja sen teema on ”Millä liikut ilmastoystävällisesti”.

Energiatehokkuus ja vastuullinen ruoantuotanto näkyvät koulutuksessa

Informaatioteknologian hanketyössä ja koulutuksessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Esimerkiksi VED-hankkeessa tutkitaan vähähiilisyyttä edistäviä drone-ratkaisuja ja siinä pyritään pienentämään hiilijalanjälkeä. Opetuksessa vastuullisuus näkyy esimerkiksi projektiperiodeissa, yritysprojekteissa ja opinnäytetöissä, joissa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia toteuttaa kestävää kehitystä tukevia tuotteita ja palveluita. Näistä konkreettisia esimerkkejä ovat sovellukset Kimppakyyti ja Take it or leave it -kirppis.

Opettajaksi voi kouluttautua Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tai kulttuurialalla tanssinopettajaksi ja musiikkipedagogiksi. Näissä vastuullisuuden ytimessä on opettajan eettinen ja yhteiskuntavastuu. Viestinnän tutkinto-ohjelmassa näkökulmana on tiedon vastuullinen tuottaminen.

Liiketalouden yksikössä tradenomikoulutuksessa vastuullisuus sisältyy eri näkökulmina jo ensimmäisestä opintojaksosta alkaen jatkuen opintojen päättymiseen saakka. Näkökulmina ovat taloudellinen, sosiaalinen sekä ympäristövastuu. Tekniikan alalla käydään läpi muun muassa energiaystävällisiä tuotantomuotoja sekä rakentamisen energiatehokkuutta niin LVIS-laitteiden kuin rakenteiden osalta.

Sosiaali- ja terveysalalla näkökulmina ovat laadukkaat, tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset terveys- ja hyvinvointipalvelut. Opetuksen ja tki-toiminnan kautta tuotamme korkeatasoista osaamista, jolla turvataan yhteiskunnallisten palvelujen jatkuvuus ja kehittyminen.

Luonnonvara-alalla agrologikoulutuksessa näkökulmina ovat vastuullinen ruoantuotanto, kiertotalouden mahdollisuudet ja maaseudun elinvoimaisuus, joista esimerkkeinä hiilineutraali ruoantuotanto, eläinten hyvinvointi ja ravinteiden kierrätys.