Ilmastolukiot, kädet pois taskuista!

11.8.2022

Kuva: HAMK

Tervetuloa Lepaalle lukioväki!

Ilmastolukiot kokoontuvat Hämeen ammattikorkeakoululla 31.8.-2.9.2022 osana Ilmastolukioiden ja HAMKin yhteistyökokonaisuutta. Lukiolaisten ehdotuksesta rakennamme yhdessä toiminnallisen tapahtuman, jossa ilmastoteemaan pureudutaan yhdessä ja monialaisesti. Tapahtuma koostuu teemallisista kokonaisuuksista, joita tutkitaan yhdessä lukiolaisten, korkeakouluopiskelijoiden ja opettajien kanssa. Kootkaa lukioltanne porukka ja tulkaa mukaan vuoden vaikuttavimpaan ilmastotapahtumaan! Tapahtumassa on mahdollisuus myös omien ideoiden, toiminnan ja projektien esittelyyn.  50 nopeinta mahtuu.

Ohjelma (Tarkemmat kuvaukset ja ohjeet alla)

Keskiviikko 31.8.

7.30            Yhteiskuljetus Oulusta opettajille ja opiskelijoille

11.00          Reksit Lepaalle, kuljetus Hämeenlinnan rautatieasemalta.

11.30          Lounas Lepaalla

12.15          Mahdollisuuksien ovia ja käytännön lasiseiniä. Mikä meitä estää toimimasta ilmastoedelläkävijänä ja mitkä asiat kannustavat ja mahdollistavat. Rakennetaan yhdessä tiekarttaa ja tutkitaan reittejä nykytilasta hiilineutraaliin lukioon. Mervi Friman ja Mona-Anitta Riihimäki alustavat reksisession kertomalla miten teema on nostettu toisarvoisuudesta toiminnan keskiöön.

12.45          Oulun juna Hämeenlinnassa, kyyditys Lepaalle

16.00          Päivällinen ja verkostoitumista yhdessä reksien ilmasto-opettajien ja opiskelijoiden kanssa

18.00          Lepaan kasvun ihme.  Tutustutaan alueeseen, konehalleista koealoihin

20.30          Iltapala

Torstai 1.9.

8.00            Aamiainen

9.00            Opiskelijoiden ja koulujen omat projektit

10.30          Anarkiasta globaaliin vastuuseen, rohkeutta toimia.

Ylisukupolvinen toistemme kuuntelu

12.00          Lounas

13.00          Johdatus dialogisuuteen

13.30          Erätaukosessiot sisällä tai ulkona kävellen ja oivallusten esittely

16.00          Päivällinen

20.30          Iltapala

Perjantai 2.9.

8.00            Aamupala

9.00            Laskurista appiin, design factory

12.00          Lounas ja heihettelyt

13.00          Matka kohti kotia

 

Miten sinne pääsee?

Tapahtuma on tarkoitettu lukiolaisille ja heidän opettajilleen, sekä rehtoreille. Tapahtumapaikkana upea ja historiallinen Lepaan kampus kasvihuoneineen. Kampuksella on myös mahdollisuus majoittua sekä ruokailla. Tilaisuus on maksuton sekä yöpymisten että ruokailujen osalta.  Pohjois-Pohjanmaalta järjestetään ilmainen yhteiskuljetus. Etelä-Suomesta tulevien matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen mukaan tapahtuman hengen mukaisesti. Lukiopäivien jatkoksi rehtorit saapuvat Lepaalle keskiviikkona puolilta päivin. Yhteiskuljetus Hämeenlinnan rautatieasemalta klo

Ilmoittaudu viimeistään 22.8. 50 nopeinta mahtuu. Paikalle toivotaan rehtoria, kahta opettajaa ja kahta opiskelijaa/koulu. Vapaita paikkoja voidaan myöhemmin täydentää. Huom. opiskelijat, sopikaa ilmoittautumisista opettajan ja rehtorin kanssa!

Ilmoittautuminen on päättynyt.

 

Tarkemmat kuvaukset ohjelmasta:

Ke 12.15-16.00 Reksit Lepaa (Työpaja)

Ilmastoreksit kohtaavat heti lukiopäivien jälkeen keskiviikkona pohtimaan miten johtajana voisimme ajatella ja toimia isommin. Tarjolla on vertaiskeskustelua, työkaluja ja napakkaa suuntautumista. Miten luomme todenmukaisen tilannekuvan lukiomme ilmastokunnosta?   Session alustavat Hämeen ammattikorkeakoulun kestävyysasiantuntijat Mervi Friman ja Mona-Anitta Riihimäki.

Ke 18.00-20.00  Luonnon monimuotoisuus ja kestävä ruoantuotanto sekä teknologia (tutustuminen)

Ilmastolukiot kytkevät luonnon monimuotoisuuden ja ilmastoystävällisen, sekä omavaraisen ruoantuotannon osaksi ilmasto-oppimista. HAMK tutustuttaa opiskelijat ja opettajat erilaisiin mahdollisuuksiin siitä, miten koulu voisi kasvattaa esimerkiksi omaa syötäväänsä ja miten kasvien kasvun ihme on yksi hyvinvoinnin lähde. Kestävyys ulottuu kasvihuoneista konehalleihin.

To 9.00-10.30 Mitä lukioissa tapahtuu?

Lava on vapaa koulujen omille uutisille ja tekemisille. Miltä asiat näyttävät opiskelijoiden silmin? Pieniä puheenvuoroja paremman huomisen puolesta. Miettikää mitä hyvää tai kehitettävää haluatte kertoa. 5 min/lukio

To 10.30-12.00 Yhteinen ylisukupolvinen tarina (alustus)

Miten minusta tuli minä? Kuulemme tarinoita siitä, miten tekemisen palo ei ajan myötä sammu vaan voimistuu. Koijärvi-liike oli Suomessa keväällä 1979 syntynyt ympäristöliike, joka kokosi hajanaiset ympäristöaktivistien ryhmät yhdeksi vihreäksi kansanliikkeeksi.   Keskustellaan myös toiminnan ja kokemuksien ylisukupolvisuudesta ja yhteisen tarinan luomisesta yhdessä Mervi Frimanin ja Keijo Hakalan kanssa. Miten nuorten asiantuntijuus ja tulevaisuudenlukutaito voisi toimia kaikessa ympäristötyössä?  Olisimmeko sen nuorille velkaa?

To 13.00-16.00 Kuinka kuulun?

Dialogisuuden avulla etsitään omaa paikka ilmastovaikuttamisessa, sekä toimimisessa. Tapahtumassa järjestetään Erätauko-pohjainen keskustelusessio siitä, miten ilmastoahdistus muutetaan toiminnaksi ja mietitään, mitkä voisivat olla minun keinoni vaikuttaa. Miten tavoitettaisiin kaikki, ja miten ilmastotavoitteista tulisi yhteisiä, ja niihin saisi kytkettyä yhteisön voima? Erätauko-sessiot järjestetään rinnakkaisina opiskelijoille ja opettajille.

Pe 9.00- 12.00 Koulun korjausopas ja hiililaskuri

HAMKin ja Ilmastolukiot-hankkeen toimijat ohjaavat tapahtumassa työpajan siitä, miten hiililaskurista tehdään toimiva, yksinkertainen, hauska ja vaikuttava työkalu niin lukion kuin kaikkien muidenkin koulujen arkeen. Tämän teeman alla tutustutaan myös Ilmastolukioiden tuottamaan koulun korjausoppaaseen ja osaamismerkkitehtaaseen, jossa voit kasvaa ilmasto-osaajaksi.

 

Lisätietoja tapahtumasta:

Jussi Tomberg
Projektipäällikkö
Ilmastolukiot
Tel +358. 44 7039186
Jussi.tomberg(a)ouka.fi

 

Ilmastolukiot-hanke:
Opetushallituksen rahoittama Ilmastolukiot-hanke keskittyy pilottilukioiden hiilijalanjäljen arviointiin, korjaustoimiin ja toimenpidesuunnitelman laatimiseen kohti hiilineutraalia lukiota. Nuoret tarvitsevat kestävän tulevaisuuden rakentamisessa myös kouluyhteisönsä tuen. Yksilöiden korostamisen sijaan tarvitaan yhdessä tekemistä, kunnianhimoa, sitoutumista ja kestävän elämäntavan priorisointia myös oppilaitoksissa. Lukiota tarkastellaan ilmastokestävyyden oppimisympäristönä ja mukaan muutokseen otetaan kouluyhteisö sidosryhmineen. Hämeen ammattikorkeakoulu on mukana hankkeen ohjaamisessa ja erityisesti kouluyhteisön hiililaskennassa.
https://www.ilmastonmuutoslukioihin.fi/

 

Lisätietoja Lepaan kampuksesta:
https://www.hamk.fi/tietoa-hamkista/kampukset-ja-kartat/lepaa/


Ajankohtaista

Academia Karanterium

Ota yhteyttä

In English