Kuva: Harri Tarvainen. Mallit: Laanilan lukion opiskelijoita.

Nuoret tarvitsevat kestävän tulevaisuuden rakentamisessa myös kouluyhteisönsä tuen. Yksilöiden korostamisen sijaan tarvitaan yhdessä tekemistä, kunnianhimoa, sitoutumista ja kestävän elämäntavan priorisointia myös oppilaitoksissa. Ilmastolukiot-hanke keskittyy pilottilukioiden hiilijalanjäljen arviointiin, korjaustoimiin ja toimenpidesuunnitelman laatimiseen kohti hiilineutraalia lukiota. Lukiota tarkastellaan ilmastokestävyyden oppimisympäristönä ja mukaan muutokseen otetaan kouluyhteisö sidosryhmineen. 

Miksi uusi hanke?

Ilmastolukiot-hanke jatkaa Ilmastonmuutos lukioihin! -huutavan hymiön jalanjäljissä. Aiempi hanke teki tärkeää taustatyötä 24 Pohjois-Pohjanmaan lukiossa: loimme yhdessä verkostoja ja materiaaleja, herättelimme ajatuksia ja kartoitimme kipukohtia. Nyt on aika ryhtyä konkreettisiin toimiin hiilijalanjäljen pienentämiseksi edelläkävijälukioissamme: tarvitaan vaikuttavia ilmastotekoja. Aiemmasta hankkeesta lisätietoa täällä.

Pilottilukiot

Mukaan Ilmastolukioihin lähti kuusi Pohjois-Pohjanmaan lukiota: puolet Oulusta, puolet maakunnasta. Lisäksi olemme saaneet muualta Suomesta lukioita mukaan testaamaan hankkeen eri osioita. Lukiot tulevat toimimaan ilmastokestävyyden oppimisympäristöinä: emme ainoastaan arvioi oppilaitosten hiilijalanjälkeä, tee korjaustoimia ja tiekarttaa tavoitteisiin pääsemiseksi, vaan luomme tästä myös pedagogisen prosessin. Tarjoamme koulutusta, tukea materiaalien käyttöönottoon sekä resursseja koulun ilmastotyöhön, mutta tavoitteisiin pääsemiseksi tärkein asia on sitoutuminen koulun taholta. Nyt tarvitaan oman organisaation ja oman päätäntävallan kokoista sitoutumista.

Koulun korjausopas

Ilmastolukiot-hankkeessa luodaan pedagoginen verkkoympäristö koulun ilmastotietotaidon parantamista, asenteen esille tuomista ja yhteisön sitouttamista varten. Korjausoppaan tehtävät rakentuvat osaamismerkeistä, joilla opiskelija voi näyttää jo olemassa olevaa ilmasto-osaamistaan tai hankkia sitä lisää. Sivusto avataan kokonaisuudessaan syksyllä 2021. Löydät sieltä jo teemoihin johdattelevia tekstejä, Johdanto- ja Ruoka-osaamismerkit Tee-se-itse -sivuilta sekä kouluyhteisön Mutta-yhdessä -sivut. Muut osiot tulossa syksyn aikana: www.koulunkorjausopas.fi. Kerromme lisätietoja Ajankohtaista-uutisissa.

Tiekartta

Pilottilukiot laativat koululleen tiekartan, joka sisältää oman koulun visiointia vähähiilisemmässä arjessa, reittien valintaa sekä tarkempaa suunnitelmaa lyhyemmän ja pidemmän aikavälin tavoitteineen hiilineutraalin koulun kehityspolulla. Tarkoitus on lukuvuoden 2021-2022 aikana laatia malli koulujen tiekartasta. Etenemisestä ja uuden verkkoympäristön valmistumisesta kerrotaan Ajankohtaista-sivuilla. Tiekartta perustietoineen löytyy jo sivustolta ja valmistuu syksyn aikana.

Koulun hiilijalanjälkilaskuri

Yksi osa hanketta on luoda ensimmäinen koulujen hiilijalanjälkilaskentaan suunniteltu laskuri. Demolaskurin arvioidaan valmistuvan keväällä 2022 ja kehitystyöstä vastaa Hämeen ammattikorkeakoulu yhdessä hankkeen pilottilukioiden sekä hanketiimin kanssa. Seuraa Ajankohtaista-sivun uutisia laskurikehityksestä ensi lukuvuoden aikana.

 

Kuva: Harri Tarvainen. Mallit: Laanilan lukion opiskelijoita.