Kuva: Harri Tarvainen. Mallit: Laanilan lukion opiskelijoita.

Nuoret tarvitsevat kestävän tulevaisuuden rakentamisessa myös kouluyhteisönsä tuen. Yksilöiden korostamisen sijaan tarvitaan yhdessä tekemistä, kunnianhimoa, sitoutumista ja kestävän elämäntavan priorisointia myös oppilaitoksissa. Ilmastolukiot-hanke keskittyy pilottilukioiden hiilijalanjäljen arviointiin, korjaustoimiin ja toimenpidesuunnitelman laatimiseen kohti hiilineutraalia lukiota. Lukiota tarkastellaan ilmastokestävyyden oppimisympäristönä ja mukaan muutokseen otetaan kouluyhteisö sidosryhmineen. 

Huom! Ilmastolukiot-hanke on päättynyt ja jatkamme Ilmastolukiot-matkaa osana Kestävän tulevaisuuden opinvirtaa. Tutustu Opinvirtaan täältä.

Miksi uusi hanke?

Ilmastolukiot-hanke jatkoi Ilmastonmuutos lukioihin! -huutavan hymiön jalanjäljissä. Aiempi hanke teki tärkeää taustatyötä 24 Pohjois-Pohjanmaan lukiossa: loimme yhdessä verkostoja ja materiaaleja, herättelimme ajatuksia ja kartoitimme kipukohtia. Ilmastolukiot-hankkeessa ryhdyimme konkreettisiin toimiin hiilijalanjäljen pienentämiseksi yhdessä edelläkävijälukioidemme kanssa. Aiemmasta hankkeesta lisätietoa täällä.

Pilottilukiot

Mukaan Ilmastolukioihin lähti kuusi Pohjois-Pohjanmaan lukiota: puolet Oulusta, puolet maakunnasta. Lisäksi olemme saaneet muualta Suomesta lukioita mukaan testaamaan hankkeen eri osioita. Lukiot toimivat ilmastokestävyyden oppimisympäristöinä: emme ainoastaan arvioi oppilaitosten hiilijalanjälkeä, tee korjaustoimia ja tiekarttaa tavoitteisiin pääsemiseksi, vaan luomme tästä myös pedagogisen prosessin. Tarjoamme koulutusta, tukea materiaalien käyttöönottoon sekä resursseja koulun ilmastotyöhön, mutta tavoitteisiin pääsemiseksi tärkein asia on sitoutuminen koulun taholta. Nyt tarvitaan oman organisaation ja oman päätäntävallan kokoista sitoutumista.

Koulun korjausopas

Ilmastolukiot-hankkeessa luotiin pedagoginen verkkoympäristö koulun ilmastotietotaidon parantamista, asenteen esille tuomista ja yhteisön sitouttamista varten. Korjausoppaan tehtävät rakentuvat osaamismerkeistä, joilla opiskelija voi näyttää jo olemassa olevaa ilmasto-osaamistaan tai hankkia sitä lisää. Koulun korjausoppaan sivusto on avattu. Löydät sieltä teemoihin johdattelevia tekstejä, tehtäviä opetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn, käsikirjan koulun ilmastovaikutuksista sekä kouluyhteisön tiekarttatoimintamallin ja hiililaskurin. www.koulunkorjausopas.fi.

Tiekartta

Pilottilukiot laativat koululleen tiekartan, joka sisältää oman koulun visiointia vähähiilisemmässä arjessa, reittien valintaa sekä tarkempaa suunnitelmaa lyhyemmän ja pidemmän aikavälin tavoitteineen hiilineutraalin koulun kehityspolulla. Lukuvuosien 2021-2022 aikana laadimme mallin koulujen tiekartasta. Etenemisestä ja uuden verkkoympäristön valmistumisesta kerrotaan Ajankohtaista-sivuilla. Olemme julkaisseet HAMK:n kanssa yhteistyössä tehdyn koulun hiilijalanjälkilaskuri-demon, jonka avulla voi arvioida koulun ilmastokuntoa! Tiekartta -sivuilla voit tutustua koulujen perustietoihin, visioihin sekä myöhemmin myös nykytilakartoituksiin ja reitteihin kohti hiilineutraaliutta.

Koulun hiilijalanjälkilaskuri

Yksi osa hanketta on luoda ensimmäinen koulujen hiilijalanjälkilaskentaan suunniteltu laskuri. Demolaskuri on nyt julkaistu! Kehitystyöstä vastasi Hämeen ammattikorkeakoulu yhdessä hankkeen pilottilukioiden sekä hanketiimin kanssa.

Katso Ajankohtaista-sivun uutinen julkaistusta laskuridemosta!

 

Kuva: Harri Tarvainen. Mallit: Laanilan lukion opiskelijoita.

Ajankohtaista

Academia Karanterium

Ota yhteyttä

In English