Ilmastonmuutos lukioihin! Toivon ja tekojen verkosto.

30.8.2019

Uusi ilmastonmuutos lukioihin! –hanke alkaa. Lähdemme kiertämään Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan lukioita tavoitteenamme saada vauhtia lukioiden ilmastotyöhön. On välttämätöntä, että lukioissa tarjotaan 2020-luvun yleissivistystä eli ekososiaaliseen sivistykseen perustuvaa koulutusta – yhden maapallon rajoissa elämistä! Siispä:

  • Luomme Pohjois-Pohjanmaalle opettajista ja opiskelijoista koostuvan ilmastoverkoston, joka aloittaa lukioidemme muutostyön.
  • Rakennamme toisen asteen opiskelijoille kursseja, joiden sisältö ohjaa heitä tiedollisesti ja asenteellisesti vaikuttamaan oman ja ympäristön asenteisiin ja kulutustottumuksiin. Kutsumme kaikki Suomen lukiolaiset oppimaan niiden avulla.
  • Täydennyskoulutamme ja päivitämme aineopettajien ilmastonmuutostietämystä. Tuotamme ja hiomme yhdessä opetusmateriaaleja.
  • Liittoudumme yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa oppiaksemme toisiltamme.
  • Rohkaisemme lähestymään ilmastonmuutoksen viheliäistä ongelmaa paitsi luonnontieteellisestä myös yhteiskunnallisesta, kulttuurillisesta, psykologisesta, historiallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Tule mukaan tekemaan parempaa tulevaisuutta. Toreilta toimintaan!

Hanketiimi: Jussi, Miika ja Paula


Ajankohtaista

Academia Karanterium

Ota yhteyttä

In English