Kansanvälinen ilmastopaneeli IPCC antoi syksyllä 2018 ihmiskunnalle reilun vuosikymmenen aikaa muuttaa tuotanto ja kulutus vastaamaan maapallon kestokykyä. Suomalaisten kohdalla vaatimus on radikaali, sillä tuhlaamme nyt joka vuosi yli 3,5-kertaisesti oman osamme. Jos liki kaiken täytyy muuttua, niin pitäisikö meidän muuttaa myös kouluamme?

Toiselle asteelle siirtyvissä nuorissa ilmastonmuutoksen tulevaisuuden vaikutukset herättävät huolta ja toivottomuutta (Suomi vuonna 2050 -kyselytutkimus; 2019). Kasvattajina meillä on vastuu tarjota näille nuorille toivon näköaloja, kasvattaa heissä taitoja, sitkeyttä ja joustavuutta pärjätä myös muuttuvassa maailmassa.

Ilmastonmuutos lukioihin!-projektin tarkoitus on tuuppia vauhtia ilmastotyöhön lukioissa. Seuraavan 1½-vuoden aikana me:

 • Kierrämme Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan lukioilla kertomassa, miksi meidän on välttämätöntä alkaa tarjota 2020-luvun yleissivistystä eli ekososiaaliselle sivistykselle perustuvaa koulutusta? Hyvän elämän tavoittelua yhden maapallon rajoissa.
 • Luomme Pohjois-Pohjanmaalle opettajista ja opiskelijoista koostuvan ilmastoverkoston, joka aloittaa lukioidemme muutostyön.
 • Rakennamme toisen asteen opiskelijoille kursseja, joiden sisältö ohjaa heitä tiedollisesti ja asenteellisesti vaikuttamaan oman ja ympäristön asenteisiin ja kulutustottumuksiin. Kutsumme kaikki Suomen lukiolaiset oppimaan niiden avulla.
 • Täydennyskoulutamme ja päivitämme aineopettajien ilmastonmuutostietämystä. Tuotamme ja hiomme yhdessä opetusmateriaaleja. Rohkaisemme lähestymään ilmastonmuutoksen viheliäistä ongelmaa paitsi luonnontieteellisestä myös yhteiskunnallisesta, kulttuurillisesta, psykologisesta, historiallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.
 • Liittoudumme yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa oppiaksemme toisiltamme.
 • Toteutamme Oulun kaupungissa samanaikaisen Ilmastojakson kaikissa lukioissamme.

Hankkeen rahoittajana toimii Opetushallitus ja sillä tuetaan lukiouudistuksen toimeenpanoa.

Miksi hanke?

Lähtökohta tähän hankkeeseen oli huomio siitä, että Euroopan parlamentin nyt jo hätätilaksi nimeämä ilmaston lämpeneminen ei ilmiönä juuri näy lukioissa. Se on kuitenkin nuorten keskuudessa eniten huolta ja epävarmuutta aiheuttava tulevaisuuden asia (Nuorisobarometri 2018).

Nuorilla on myös halua toimia, mutta miten? Se on keskeinen kysymys, kuten tutkijat ovat havainneetkin. Heidän mukaan nuoret suurena joukkona katsovat asiaa hieman sivusta, aivan kuin aikuisten toimintaa yhä odottaen.

”Luultavaa on joka tapauksessa se, että jos nuorten huolia ei kuunnella, sillä on demoralisoiva, lamauttava vaikutus nuoriin. Silloin visiot paremmasta tulevaisuudesta ovat yhä etäämmällä.” (Piispa&Myllyniemi. Yhteiskuntapolitiikka 84 (2019):1)

Mielestämme on tärkeää synnyttää lukioissa realistista, tieteellisen tutkimukseen pohjautuvaa tilannekuvaa ilmaston lämpenemisestä. Tämä on useimmissa oppiaineissa täysin mahdollista jo nyt. Vielä merkityksellisempää on luoda lukioihin toimintakulttuuri, jossa ekososiaalisen sivistyksen (Salonen&Bardy. Aikuiskasvatus 1/2015) teemat huomioidaan kaikkea toimintaa läpileikkaavina.

Jonna Piri tutki marraskuussa 2019 hyväksytyssä pro gradu-tutkielmassaan sitä, miten lukiolaiset näkevät kestävän kehityksen toteutuvan koulullaan. Teema on heidän mielestään opetuksessa lokeroitunut luonnontieteelliseksi aiheeksi eikä se näy toimintakulttuurissa lainkaan. Lukiolaiset haluaisivat oppia konkreettisia toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. Tutkielma osoitti, ettei kestävä kehitys näy lukioissa odotetulla tavalla. Piri esittää ratkaisuksi suunnitelmallisuutta siitä, kenen vastuulla kestävän kehityksen mikäkin osa-alue on. Lisäksi hän peräänkuuluttaa kaikkien aineiden opettajien koulutusta ja täydennyskoulutusta aiheesta. (Piri 2019)

Ilmastoteema lukioissa on tällä hetkellä eräänlainen virtahepo olohuoneessa. Kaikki näkevät ongelman, useimmat tunnistavat kiireellisyyden, mutta silti tarttuminen asetelmaan koetaan vaikeaksi. Lukion syksyllä 2021 voimaan astuva opetussuunnitelma painottaa arvoperustassaan vahvasti ekososiaalisen sivistyksen teemoja. Lisäksi oppimistavoitteissa korostetaan laaja-alaista osaamista tavalla, joka mahdollistaa ilmastoteeman sitomisen osaksi opetusta.

Mitä olisi tehtävä?

Tärkeä olisi pohtia kouluyhteisön voimin millaisia tunteita ilmastokriisi aiheuttaa ja mitä ekososiaalinen sivistys voisi tarkoittaa. Tämän jälkeen voitaisiin luoda osallistavalla tavalla pidemmän aikavälin suunnitelma siitä, miten koulun toimintakulttuuria ja käytänteitä (esim. liikkuminen, energiankäyttö, ateriapalvelut) voitaisiin kehittää kestävämmiksi. Prosessin tärkein, toiminnan vaihe, alkaa tästä. On määriteltävä välitavoitteita, jaettava vastuualueita ja luotava toimintarakenteita. Synnytettävä nuorissa tulevaisuudentoivoa ja kykyä visioida paremmasta tulevaisuudesta. Pelkät päästövähennykset eivät riitä kenellekään tavoitteeksi. On uskallettava olla rohkeita, ajateltava uudestaan, muodostettava yhteinen tarina.

Hankkeemme antaa mahdollisuuden tarttua aiheeseen. Se tarjoaa opettajille ja opiskelijoille väylän kouluttautua, toimia yhdessä, oppia toisiltamme, luoda uutta ja monistaa jo onnistunutta. Jo nyt ymmärrämme, kuinka paljon matkaa on edessä, mutta tärkeät ensiaskeleet on silti otettu. Ekososiaalinen sivistys ja resurssiviisas koulu tulevat olemaan 2020-luvun tulevaisuudenkuva. Aloitetaan siis matka niitä kohti.

Mitä meistä puhutaan mediassa?

Hankkeemme on ollut esillä myös medioissa:

 • 6.5.2019 Ilmastonmuutos on megaluokan ongelma, joka vaatii arvoisensa paikan myös lukiokoulutuksessa. Lue mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa.
 • 18.11.2019 Ilmastonmuutoksesta pitää puhua lukioissa paremmin. Pääsimme haastattaluun Radio Suomen Iltapäivään Oulussa, kuuntele radiohaastattelu.
 • 21.11.2019 Innostavaa ja osallistavaa ilmasto-opetusta lukioihin. Opiskelijoiden ilmastopaneelissa olleet Iin lukiolaiset kirjoittivat ensimmäisestä lähipäivästä juttua. Lue Iin Sanomien juttu (sivu 3)
 • 23.11.2019 Lukioiden tartuttava ilmastonmuutokseen –mielipidekirjoituksemme julkaistiin Kalevassa.
 • Edellä mainittu juttu myös:
 • 15.1.2020 Mitä jos koulut ja päiväkodit rakentavatkin hiilineutraalin Oulun? Lue juttu Kalevan mielipidepalstalta.
 • 22.2.2020 Nuorten ilmastoahdistus vaatii tummien tunteiden pyykkäämistä. Lue juttu Kalevasta.
 • 13.4.2020 alkaen: Fiksuunnu videoilla. Myös Mun Oulu julkaisi Academia Karanterium -videoitamme omilla sivuillaan huhti-toukokuun ajan.
 • 3.9.2020 Ilmastoasioiden opettaminen on toisarvoista lukioissa. Lue juttu  Helsingin Sanomista.
 • 19.10.2020 Ilmastonmuutos, ei ole mun juttu. Lue juttu Mun Oulusta.
 • 11.11.2020 Jos ratkaisu onkin lähellä? Lue juttu Kalevasta tai blogista.

Lisää mediaosumia tulossa? Ota toki yhteyttä.

Haluatko mukaan?

Haluatko mukaan opiskelijapaneeliin, opettajaverkostoon, verkkokurssin tekoon tai oheistapahtumiin? Laita meille täällä viestiä ja katsotaan, miten voisit osallistua.

 

Hankeväki

Jussi Tomberg

“Toimin hankkeessa koordinaattorina. Olen taustaltani biologian ja maantiedon opettaja. Takana on parikymmenvuotinen opettajanura Laanilan yläasteella ja lukiossa. Olen toiminut Oulun kaupungissa kestävän kehityksen kehittäjäopettajana vuodesta 2007. Kaiken muun lisäksi keskityn opettajaverkoston kanssa työskentelyyn.”

Motto: Maailmanpelastamisen pitää olla myös hauskaa.

Miika Siironen

“VTT. Haukiputaan lukion opinto-ohjaaja. Vastaa hankkeessa etenkin verkkokurssien valmistumisesta. Humanistina uskoo valistukseen, mutta yhteiskuntatieteilijänä tietää kestävän lukion syntyvän vasta nykyisiä rakenteita ja toimintakulttuuria muuttamalla.”

Motto: Sen verran idealismin valoa touhuissa pitää olla, että realismin nurkatkin näkyy.

Paula Ratava

”Helou! Olen hankkeessa projektityöntekijänä ja vastaan etenkin Opiskelijoiden ilmastopaneelin toiminnasta eli yhteyksistä niin lukio- kuin korkeakouluopiskelijoihin. Toimin myös muilla sektoreilla, kuten esimerkiksi korkeakouluyhteistyössä. Koulutukseltani olen ympäristökasvattaja sekä aineenopettaja. Olen puuhaillut kestävän kehityksen kasvatuksen parissa reilut 10 vuotta ja totean ilokseni, että asenteet ovat muuttuneet.”

Motto: Toivo paremmasta huomisesta syntyy yhdessä tekemällä.