Miten tulevaisuuden kouluun kuljetaan? Mitä siellä syödään? Milloin materia kiertää? Kuinka energiaa säästetään? Koulumme ovat vielä kaukana hiilineutraalista, mutta hoppu on jo kova. Projektissa maakunnan lukiolaiset lyövät viisaat päänsä yhteen ja alkavat kehittää ”lukiota 2.0”. Kiersimme jo kertomassa 4000 lukio-opiskelijalle ilmastonmuutoksesta. Ilmastopaneelimme kerää nyt heistä innokkaimmat yhteen yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-opiskelijoiden kanssa. Ilmastopaneeli kehittää ja vie käytäntöön keinoja kestävän lukion synnyttämiseksi. Todellista 2000-luvun jälleenrakennusta siis! Suunnittelemme ilmastokestävän koulun rakennusoppaan kaikkien Suomen lukioiden käyttöön ja viemme viestiämme myös lukioiden ulkopuolelle.

Haluat kai mukaan? 🙂 Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella!

Miten muutan lukiotani?

Tule mukaan:

 • hankkeessa luotavaan ilmastoverkostoon, joka tukee lukioiden muutosta ilmastokestäviksi
 • ideoimaan uusia ilmastotekoja koulullesi
 • kertomaan esimerkistäsi Koulun korjausoppaasen
 • oppimaan muilta ja itsestäsi
 • haastamaan muita lukiolaisia, henkilökuntaa, perheitä, päättäjiä, yrityksiä jne. mukaan yhteiseen päämäärään: parempaan tulevaisuuteen

Vaikuta omaan lukioosi ja ole osa suurempaa muutosta!

 

Ilmasto-opiskelijan info

Opiskelijoiden ilmastopaneeli koostuu:

 • Lukiolaisista ympäri Pohjois-Pohjanmaata
 • Korkeakoulututoreista kolmesta eri korkeakoulusta (Oulun yliopisto sekä Oulun ja Hämeen ammattikorkeakoulut)
 • Asiantuntijavierailijoista

Opiskelijoiden ilmastopaneeli pyrkii:

 • Muuttamaan lukioita ilmastofiksumpaan suuntaan käytännön teoilla
 • Lukiolaisryhmien projekti-ideoilla vaikuttamaan lukioiden arkeen ja asenteisiin ja sitä kautta myös laajemmalle, kuten päättäjiin, yrityksiin ja yksittäisiin ihmisiin
 • Luomaan lukioille pysyvämpiä ilmastoystävällisiä toimintatapoja
 • Törmäyttämään lukiolaisia eri korkeakouluopintoalojen kanssa
 • Tarkastelemaan ilmastonmuutosta muistakin kuin luonnontieteellisestä näkökulmasta

Opiskelijoiden ilmastopaneeli kokontuu:

 • 11/2019 – 12/2020 välisenä aikana viiteen lähitapaamiseen, joista yhtä lukuunottamatta kaikki ovat Oulussa. Yksi tapaamisista on vaikuttamisretki, jolloin viedään vaikuttavaa viestiämme muuallekin Suomeen ja tutustumaan muiden innovaatioihin.
 • Lähipäivien lisäksi sähköisissä tapaamisissa, joissa omaa projektia viedään eteenpäin.

Tule siis voimaantumaan, viihtymään ja vaikuttamaan! 🙂 Tässä porukassa saat jakaa ajatuksiasi ilmastoasioista, tutustua uusiin lukiolaisiin, korkeakouluopiskelijoihin ja muihin alan asiantuntijoihin sekä vaikuttamaan aidosti itseäsi kiinnostaviin asioihin. Tule oppimaan, jakamaan tietoasi ja pohtimaan omaa tulevaisuuttasi uusista näkökulmista.

 

Mitä hanke sinulle tarjoaa?

Kouluilla on tehty ilmastotekoja ennenkin. Mitä uutta me sitten tarjoamme?

Lukiot ovat hyvin eri vaiheissa siinä, kuinka ilmasto on otettu huomioon esimerkiksi käytännön hankinnoissa, energiankäytössä, ruokailussa tai oppiaineissa. Osassa ollaan hyvin pitkällä ja kestävä kehitys näkyy osana kaikkea toimintaa; osassa otetaan vasta ensiaskeleita matkalla kohti kestävämpää tulevaisuutta. Koko hankkeemme sekä ilmastopaneeliverkoston tarkoituksena on tarjota jokaiselle lukiolle tukea:

 • Uudenlainen ilmastoverkosto Pohjois-Pohjanmaan lukioiden välillä: vertaistukea, tietojen ja kokemusten vaihtoa, uusia tuttavuuksia ja näkökulmia…vaikuttavuutta!
 • Lähipäivät: asiantuntijavierailuja, korkeakouluyhteistyötä, yhteistä ideointia ja käytännön tekoja
 • Sähköinen alusta: tukea tapaamisten välillä ilmastotekojen edistämiseen omalla koululla
 • Kurssisuoritus: rehtorin ja hankkeen kanssa neuvoteltava

Huom.! Jos koulullasi on jo ympäristöryhmä, olisi hienoa, jos ilmastopanelistit voisivat sulautua osaksi tätä olemassa olevaa ryhmää tai oppilaskunnan toimintaa ja saada verkostosta tukea toimintaansa.

Kun tulet mukaan Opiskelijoiden ilmastopaneeliin, pyrimme kehittämään edellä mainittujen asioiden lisäksi tärkeitä tulevaisuuden taitoja:

 • Monialaisuus, luovuus, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisukyky, joustavuus, epävarmuuden sieto jne.

Tule siis laajentamaan näkökulmiasi ja miettimään, kuinka juuri sinun tulevaisuuden ammatissasi otetaan ilmastoasiat huomioon.

Mitä hanke sinulta pyytää?

Liittyessäsi mukaan Opiskelijoiden ilmastopaneeliin, toivomme, että:

 • pystyisit olemaan mukana vuoden 2020 loppuun saakka, jolloin projektit viimeistään toteutetaan lukioissa (myös pelkkä keväällä osallistuminen mahdollista)
 • sitoutuisit työskentelyyn lähipäivissä ja sähköisissä tapaamisissa
 • toisit mukanasi juuri Sinun näkökulmiasi ja ajatuksiasi, miten lukioiden arjessa ilmastoteot olisi parasta toteuttaa!

Osallistumisen tarkat aikataulut on neuvoteltavissa. Toki, jos haluat suorittaa tästä kurssin, niin läsnäolojakin pitäisi tapaamisissa olla. Pääsit sitten lähipäiviin tai et, tärkeintä olisi saada ilmastoteoista toimivia, näkyviä ja vaikuttavia. 🙂

Miten hanke etenee?

Tulevan vuoden aikana on siis tarkoitus tehdä pieni ilmastoprojekti: se voi olla “mitä vain”, jolla vaikutetaan ilmastonmuutoksen hillintään!

Projektia edistetään lähipäivissä ja sähköisesti tutorien kanssa (marras-, helmi-, touko-, elo-, marraskuu) sekä iltapäiväpysäkeillä lukiolaisten kesken lähipäivien välissä. Työskentelyä lukiolaisille tulee koko hankkeen (11/2019-12/2020) aikana yhden lukiokurssin verran. Esim. kevään aikana kaksi lähipäivää ja niiden välissä lyhyet tsekkaukset, missä mennään. Ajatus on siis, että työskentely tapahtuu ryhmätapaamisten aikana.

Yhteensä:

 • 5 lähipäivää 3 kk välein: 25 h
 • Ryhmän etätyöskentelyä: 10h
 • Itsenäistä työskentelyä: 3h
 • Yhteensä 38h
 • Vaikuttamisretken toinen päivä on extraa

 

Alla hahmotelmaa hankkeen aikataulusta. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

8/2019 Hanke alkaa ja lukiokiertue Pohjois-Pohjanmaan lukioilla käynnistyy

10/2019 Climate University- ja hankkeen kick-off-tapahtuma Oulun yliopistolla

11/2019 Opettajien ja opiskelijoiden lähipäivät; lukiolaisryhmät ideoivat ilmastotekoja

1/2020 Lukiolaisten iltapäiväpysäkki (sähköinen/live); projektisuunnitelma omasta ideasta

2/2020 Opettajien ja opiskelijoiden lähipäivät: ilmastonmuutos ja tunteet; projektien edistämistä: tunteet ja vaikuttavuus

4/2020 Lukiolaisten iltapäiväpysäkki ja opettajien lähipäivä (sähköinen): projektien edistämistä

5/2020 Tulevaisuutta voidaan tehdä – millaista siitä tekisimme? Katsaus tulevaan.

8/2020 Lukiolaisten etäiltapäiväpysäkki: projektien tuunaamista ja edistämistä

11/2020 Opettajien ja opiskelijoiden etäpäivät: projektien edistämistä ja vaikuttavuutta

12/2020 Ilmastojakso 3. jaksossa Oulun lukioissa, miksei muuallakin? Projektien toteuttamista ja muuta osallistumista Ilmastojaksolle.

Lisäksi oheistapahtumia, joiden suunnittelussa ovat mukana niin korkeakouluopiskelijat, lukiolaiset kuin yhteistyötahot, kuten Second Life Catwalk – kestävän muodin tapahtumaketju sekä Hiiligrilli!

 

Koulun korjausopas

Miten viedä ekososiaalista elämäntapaa ja hiilineutraaliutta eteenpäin lukioissa? Hankkeessa on tarkoitus vuoden 2020-2021 aikana luoda opas, jossa pureudutaan lukioiden rakenteisiin, esitellään jo tehtyjä käytännön tekoja ilmastokestävän lukion rakentamiseksi sekä neuvotaan askelissa kohti hiilineutraalia koulua: osallistaen, keskustellen ja yhdessä tekemällä. Interaktiivinen opas valmistuu vuoden 2021 aikana.

Koulun korjausoppaan demoversio Ruoka-osiosta löytyy nyt täältä. Tule koeajolle ja kerro meille kehitysehdotuksesi.