Opiskelijoiden ilmastopaneeli koostuu:

  • Lukiolaisista ympäri Pohjois-Pohjanmaata
  • Korkeakoulututoreista kolmesta eri korkeakoulusta (Oulun yliopisto sekä Oulun ja Hämeen ammattikorkeakoulut)
  • Asiantuntijavierailijoista

Opiskelijoiden ilmastopaneeli pyrkii:

  • Muuttamaan lukioita ilmastofiksumpaan suuntaan käytännön teoilla
  • Lukiolaisryhmien projekti-ideoilla vaikuttamaan lukioiden arkeen ja asenteisiin ja sitä kautta myös laajemmalle, kuten päättäjiin, yrityksiin ja yksittäisiin ihmisiin
  • Luomaan lukioille pysyvämpiä ilmastoystävällisiä toimintatapoja
  • Törmäyttämään lukiolaisia eri korkeakouluopintoalojen kanssa
  • Tarkastelemaan ilmastonmuutosta muistakin kuin luonnontieteellisestä näkökulmasta

Opiskelijoiden ilmastopaneeli kokontuu:

  • 11/2019 – 12/2020 välisenä aikana viiteen lähitapaamiseen, joista yhtä lukuunottamatta kaikki ovat Oulussa. Yksi tapaamisista on vaikuttamisretki, jolloin viedään vaikuttavaa viestiämme muuallekin Suomeen ja tutustumaan muiden innovaatioihin.
  • Lähipäivien lisäksi sähköisissä tapaamisissa, joissa omaa projektia viedään eteenpäin.

Tule siis voimaantumaan, viihtymään ja vaikuttamaan! 🙂 Tässä porukassa saat jakaa ajatuksiasi ilmastoasioista, tutustua uusiin lukiolaisiin, korkeakouluopiskelijoihin ja muihin alan asiantuntijoihin sekä vaikuttamaan aidosti itseäsi kiinnostaviin asioihin. Tule oppimaan, jakamaan tietoasi ja pohtimaan omaa tulevaisuuttasi uusista näkökulmista.

Mukaan mahtuu edelleen! Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella.