Kouluilla on tehty ilmastotekoja ennenkin. Mitä uutta me sitten tarjoamme?

Lukiot ovat hyvin eri vaiheissa siinä, kuinka ilmasto on otettu huomioon esimerkiksi käytännön hankinnoissa, energiankäytössä, ruokailussa tai oppiaineissa. Osassa ollaan hyvin pitkällä ja kestävä kehitys näkyy osana kaikkea toimintaa; osassa otetaan vasta ensiaskeleita matkalla kohti kestävämpää tulevaisuutta. Koko hankkeemme sekä ilmastopaneeliverkoston tarkoituksena on tarjota jokaiselle lukiolle tukea:

  • Uudenlainen ilmastoverkosto Pohjois-Pohjanmaan lukioiden välillä: vertaistukea, tietojen ja kokemusten vaihtoa, uusia tuttavuuksia ja näkökulmia…vaikuttavuutta!
  • Lähipäivät: asiantuntijavierailuja, korkeakouluyhteistyötä, yhteistä ideointia ja käytännön tekoja…
  • Sähköinen alusta: tukea tapaamisten välillä ilmastotekojen edistämiseen omalla koululla
  • Kurssisuoritus: rehtorin ja hankkeen kanssa neuvoteltava

Huom.! Jos koulullasi on jo ympäristöryhmä, ilmastopanelistit voisivat sulautua osaksi tätä olemassa olevaa ryhmää tai oppilaskunnan toimintaa ja saada verkostosta tukea toimintaansa.

Kun tulet mukaan Opiskelijoiden ilmastopaneeliin, pyrimme kehittämään edellä mainittujen asioiden lisäksi tärkeitä tulevaisuuden taitoja:

  • Monialaisuus, luovuus, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisukyky, joustavuus, epävarmuuden sieto jne.

Tule siis laajentamaan näkökulmiasi ja miettimään, kuinka juuri sinun tulevaisuuden ammatissasi otetaan ilmastoasiat huomioon.