Ilmastokriisi kysyy tietoja, taitoja ja asennetta. Se kysyy joustavuutta ja notkeutta uuden edessä. Rakennamme hankkeessa kolme oppiaineita yhdistävää moodle-verkkokurssia, joilla kartutetaan todellisia tulevaisuuden kansalaistaitoja, kuten kriittisistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja – vahvuutta lukiolaisille matkalla parempaan tulevaisuuteen.

Info verkkokurssista

Tavoitteemme on tarjota kolmen erillisen Moodle-pohjaan rakennettavan verkkomodulin avulla lukiolaisille mahdollisuus tarkastella ilmaston lämpenemistä ja kestävää tulevaisuutta koskevaa tietoainesta ja kannustaa toimintaan. Painotamme monialaisuutta.

Modulit tukevat opiskelijoiden kriittistä ajattelua ja luovaa ongelmanratkaisua tavalla, jota korostetaan tulevan (2021) opetussuunnitelman ”Eettisyys ja ympäristöosaaminen” -osiossa. Moduleissa etsitään hyvän tulevaisuuden rakentamisen elementtejä, esitetään perusteltuja käsityksiä toivottavista muutoksista ja rohkaistutaan toimimaan eettisesti kestävien ratkaisujen puolesta omassa arjessa ja yhteiskunnallisella tasolla.

Moduli A:  1,5 asteen elämäntaitokurssi nuorille (2 op)  

Modulissa annetaan lukiolaiselle mahdollisuus edetä yhdessä kohti ratkaisuja. Modulissamme keskitytään muutoksen mahdollisuuteen ja konkretisoimiseen nuorelle – liikahduksiin ajattelumalleissa ja asenteissa, lopuksi myös jokapäiväisen elämän käytänteissä. Modulissa tuotetaan käytännön ratkaisuja ja haetaan yhdessä toteutuvaa muutosta. Kehyksenä toimii elämäntapojen ja kulutustottumusten muuttaminen kohti tasoa, jolla ilmaston lämpeneminen pidetään 1,5 asteen keskimääräisessä rajassa esiteolliseen tasoon nähden.

Moduli B: GE3 ”ilmastomarinadissa” (2 op)  

LOPS21:n valtakunnallisesti tarjottava moduli, jossa meidän versiossa on läpileikkaavana teemana ilmaston lämpeneminen. Ihmismaantieteen kurssi antaa hyvän pohjan niille lukiolaisille, jotka haluavat ymmärtää ihmisen, yhteisöjen ja yhteiskuntien välisiä suhteita ilmastokriisin kehyksessä.

Moduli C: 3. Ilmasto-oppia ajattelijoille (2 op) 

Moduli antaa tilaa luonnontieteen ulkopuolisille tarkastelunäkökulmille. Lukioaineista korostuvat PS, YH, HI, FI, UE, ÄI+KIRJ ja OP. Moduli rakentuu erillisten teemojen pohjalle, joista jokaista lähestytään monialaisesti. Jokaisessa teemassa painottuu yhden oppiaineen lähestymistapa, jota rikastetaan monialaisilla vertaisnäkökulmilla. Käsiteltävissä teemoissa käydään läpi ilmaston lämpenemistä koskevaa tietoa yksilön ja yhteiskunnan konteksteissa, kulttuurin, arvojen ja maailmankuvien pohdinnan kautta.

Ylläolevat modulit pyritään saattamaan valmiiksi ja maakunnalliseen käyttöön vuoden 2020 lopussa. Rahoituksen varmistuessa modulit tullaan tarjoamaan valtakunnalliseen käyttöön. Verkkokurssien työstämisessä on mukana hanketyöntekijöiden lisäksi verkostomme opettajia ja korkeakouluopiskelijoita eri aloilta.

 

Kurssialusta

Tänne lisätään linkki kurssialustaan vuoden 2020 aikana, kunhan verkkokurssit ovat valmiita. Pysy kuulolla.