Ilmastokriisi kysyy tietoja, taitoja ja asennetta. Se kysyy joustavuutta ja notkeutta uuden edessä. Rakensimme hankkeessa kolme oppiaineita yhdistävää moodle-verkkokurssia, joilla kartutetaan todellisia tulevaisuuden kansalaistaitoja, kuten kriittisistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja – vahvuutta lukiolaisille matkalla parempaan tulevaisuuteen.

Info verkkokursseista

Kurssit ovat nyt päättyneet tältä vuodelta ja ilmoitamme myöhemmin niiden toteutumisesta seuraavana lukuvuonna.

Olemme tarjonneet kolmen erillisen Moodle-pohjaan rakennettavan verkkomodulin avulla lukiolaisille mahdollisuuden tarkastella ilmaston lämpenemistä ja kestävää tulevaisuutta koskevaa tietoa monialaisesti ja kannustaneet toimintaan eri näkökulmista:

  • yksilön roolista
  • koulun mittakaavassa sekä
  • globaalista perspektiivistä.

Modulit tukevat opiskelijoiden kriittistä ajattelua ja luovaa ongelmanratkaisua tavalla, jota korostetaan tulevan (2021) opetussuunnitelman ”Eettisyys ja ympäristöosaaminen” -osiossa. Moduleissa etsitään hyvän tulevaisuuden rakentamisen elementtejä, esitetään perusteltuja käsityksiä toivottavista muutoksista ja rohkaistutaan toimimaan eettisesti kestävien ratkaisujen puolesta omassa arjessa ja yhteiskunnallisella tasolla.

1,5 asteen elämäntaitokurssi nuorille (2 op) (5. jakso, kurssi päättynyt)

Kiitos osallistuneille!

Tervetuloa tekemään kurssia, jossa mietitään yksilön toiminnan vaikutuksia ilmastolle ja pohditaan käytännönläheisesti keinoja muuttaa omia elämäntapoja. Osioina mm. ruoka, liikkuminen, asuminen, tavarat ja palvelut. Lisäksi pohditaan ilmastokriisiin liittyviä tunteita ja vaikuttamiskeinoja. Tule oppimaan tulevan maailman kansalaistaitoja. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

GE3 ilmastomarinadissa (2 op) (3. jakso, kurssi päättynyt)

Kiitos osallistuneille!

Maantieteen syventävällä kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Ilmastonmuutos aiheuttaa haasteita ihmisen toiminnalle maapallolla nyt ja tulevaisuudessa, näiden tunteminen on tärkeä kansalaistaito.

Ilmasto-oppia (2 op) (3. jakso, kurssi päättynyt)

Kiitos osallistuneille!

Kurssilla sinulla on mahdollisuus analysoida, pohtia ja jäsentää ilmastokriisin vaikutuksia omaan elämääsi, lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan. Kurssi toimii myös mainiona oppiainerajat ylittävänä valmistautumisena ylioppilaskokeisiin. Tarkoitettu etenkin niille lukiolaisille, joita kiinnostavat äidinkieli, psykologia, filosofia, historia ja yhteiskuntaoppi sekä ilmastoasiat. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Kestävyystieteen kurssi (5.jakso, kurssi peruttu pandemiatilanteen vuoksi) 

Kurssi on valitettavasti peruttu.

Opiskelua kolmipäiväisellä leirikoululla Oulangan tutkimusasemalla ja verkkoympäristössä. Tuloksena konkreettisia suunnitelmia ja tekoja koulusi hiilijalanjäljen pienentämiseen. Työskentelyä korkeakoulututoreiden johdolla pienryhmissä. Tutkijoiden näkökulmia ja ohjausta koulusi kehittämiseen. Asiantuntijoiden alustuksia rakenteiden muuttamiseen. Arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kestävyystieteen kurssi on kokenut muodonmuutoksen aiempaan, mutta ydin on sama: kestävyystiedettä käytäntöön!

 

Ylläolevat pilottikurssit ovat tarjolla Pohjois-Pohjanmaan lukioille. Rahoituksen varmistuessa kurssit pyritään saamaan valtakunnalliseen käyttöön. Verkkokurssien työstämisessä on ollut mukana hanketyöntekijöiden lisäksi verkostomme opettajia ja korkeakouluopiskelijoita eri aloilta.