Ilmastokriisi kysyy tietoja, taitoja ja asennetta. Se kysyy joustavuutta ja notkeutta uuden edessä. Rakensimme hankkeessa kolme oppiaineita yhdistävää moodle-verkkokurssia, joilla kartutetaan todellisia tulevaisuuden kansalaistaitoja, kuten kriittisistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja – vahvuutta lukiolaisille matkalla parempaan tulevaisuuteen.

Info verkkokursseista

Oletko kiinnostunut ottamaan valmiit kurssimateriaalit käyttöösi? Kursseja pilotoitiin lukuvuonna 2020-2021 ja nyt toivomme kursseille lisää käyttäjiä. Ota yhteyttä!

Olemme tarjonneet kolmen erillisen Moodle-pohjaan rakennettavan verkkomodulin avulla lukiolaisille mahdollisuuden tarkastella ilmaston lämpenemistä ja kestävää tulevaisuutta koskevaa tietoa monialaisesti ja kannustaneet toimintaan eri näkökulmista:

  • yksilön roolista
  • koulun mittakaavassa sekä
  • globaalista perspektiivistä.

Modulit tukevat opiskelijoiden kriittistä ajattelua ja luovaa ongelmanratkaisua tavalla, jota korostetaan tulevan (2021) opetussuunnitelman ”Eettisyys ja ympäristöosaaminen” -osiossa. Moduleissa etsitään hyvän tulevaisuuden rakentamisen elementtejä, esitetään perusteltuja käsityksiä toivottavista muutoksista ja rohkaistutaan toimimaan eettisesti kestävien ratkaisujen puolesta omassa arjessa ja yhteiskunnallisella tasolla.

1,5 asteen elämäntaitokurssi nuorille (2 op)

Kiitos osallistuneille!

Tervetuloa tekemään kurssia, jossa mietitään yksilön toiminnan vaikutuksia ilmastolle ja pohditaan käytännönläheisesti keinoja muuttaa omia elämäntapoja. Osioina mm. ruoka, liikkuminen, asuminen, tavarat ja palvelut. Lisäksi pohditaan ilmastokriisiin liittyviä tunteita ja vaikuttamiskeinoja. Tule oppimaan tulevan maailman kansalaistaitoja. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

GE3 ilmastomarinadissa (2 op)

Kiitos osallistuneille!

Maantieteen syventävällä kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Ilmastonmuutos aiheuttaa haasteita ihmisen toiminnalle maapallolla nyt ja tulevaisuudessa, näiden tunteminen on tärkeä kansalaistaito.

Ilmasto-oppia (2 op)

Kiitos osallistuneille!

Kurssilla sinulla on mahdollisuus analysoida, pohtia ja jäsentää ilmastokriisin vaikutuksia omaan elämääsi, lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan. Kurssi toimii myös mainiona oppiainerajat ylittävänä valmistautumisena ylioppilaskokeisiin. Tarkoitettu etenkin niille lukiolaisille, joita kiinnostavat äidinkieli, psykologia, filosofia, historia ja yhteiskuntaoppi sekä ilmastoasiat. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Kestävyystieteen kurssi

Opiskelua kolmipäiväisellä leirikoululla Oulangan tutkimusasemalla ja verkkoympäristössä. Tuloksena konkreettisia suunnitelmia ja tekoja koulusi hiilijalanjäljen pienentämiseen. Työskentelyä korkeakoulututoreiden johdolla pienryhmissä. Tutkijoiden näkökulmia ja ohjausta koulusi kehittämiseen. Asiantuntijoiden alustuksia rakenteiden muuttamiseen. Arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kestävyystieteen kurssi on kokenut muodonmuutoksen aiempaan, mutta ydin on sama: kestävyystiedettä käytäntöön!

 

Ylläolevat pilottikurssit olivat tarjolla Pohjois-Pohjanmaan lukioille pilottilukuvuonna 2020-2021. Kurssit on tarkoitus saattaa seuraavaksi valtakunnalliseen käyttöön. Verkkokurssien työstämisessä on ollut mukana hanketyöntekijöiden lisäksi verkostomme opettajia ja korkeakouluopiskelijoita eri aloilta.

 

 


Ajankohtaista

Academia Karanterium

Ota yhteyttä

In English