Ilmastokriisi kysyy tietoja, taitoja ja asennetta. Se kysyy joustavuutta ja notkeutta uuden edessä. Rakennamme hankkeessa kolme oppiaineita yhdistävää moodle-verkkokurssia, joilla kartutetaan todellisia tulevaisuuden kansalaistaitoja, kuten kriittisistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja – vahvuutta lukiolaisille matkalla parempaan tulevaisuuteen.

Info verkkokursseista

Tavoitteemme on tarjota kolmen erillisen Moodle-pohjaan rakennettavan verkkomodulin avulla lukiolaisille mahdollisuus tarkastella ilmaston lämpenemistä ja kestävää tulevaisuutta koskevaa tietoainesta ja kannustaa toimintaan. Painotamme monialaisuutta.

Modulit tukevat opiskelijoiden kriittistä ajattelua ja luovaa ongelmanratkaisua tavalla, jota korostetaan tulevan (2021) opetussuunnitelman ”Eettisyys ja ympäristöosaaminen” -osiossa. Moduleissa etsitään hyvän tulevaisuuden rakentamisen elementtejä, esitetään perusteltuja käsityksiä toivottavista muutoksista ja rohkaistutaan toimimaan eettisesti kestävien ratkaisujen puolesta omassa arjessa ja yhteiskunnallisella tasolla.

Ilmoittaudu kursseille

1,5 asteen elämäntaitokurssi nuorille (2 op) (5. jakso, ilmoittautuminen e-lukiossa)

Tervetuloa tekemään kurssia, jossa mietitään yksilön toiminnan vaikutuksia ilmastolle ja pohditaan käytännönläheisesti keinoja muuttaa omia elämäntapoja. Osioina mm. ruoka, liikkuminen, asuminen, tavarat ja palvelut. Lisäksi pohditaan ilmastokriisiin liittyviä tunteita ja vaikuttamiskeinoja. Tule oppimaan tulevan maailman kansalaistaitoja. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

GE3 ilmastomarinadissa (2 op) (3. jakso, ilmoittautuminen e-lukiossa)

Maantieteen syventävällä kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Ilmastonmuutos aiheuttaa haasteita ihmisen toiminnalle maapallolla nyt ja tulevaisuudessa, näiden tunteminen on tärkeä kansalaistaito.

Ilmasto-oppia (2 op) (3. jakso, ilmoittautuminen e-lukiossa)

Kurssilla sinulla on mahdollisuus analysoida, pohtia ja jäsentää ilmastokriisin vaikutuksia omaan elämääsi, lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan. Kurssi toimii myös mainiona oppiainerajat ylittävänä valmistautumisena ylioppilaskokeisiin. Tarkoitettu etenkin niille lukiolaisille, joita kiinnostavat äidinkieli, psykologia, filosofia, historia ja yhteiskuntaoppi sekä ilmastoasiat. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Kestävyystieteen kurssi (5.jakso, Laanilan lukion kurssitarjotin palkissa 9, ilmoittautuminen Oulun kaupungin Wilmassa

Opiskelua kolmipäiväisellä leirikoululla Oulangan tutkimusasemalla ja verkkoympäristössä. Tuloksena konkreettisia suunnitelmia ja tekoja koulusi hiilijalanjäljen pienentämiseen. Työskentelyä korkeakoulututoreiden johdolla pienryhmissä. Tutkijoiden näkökulmia ja ohjausta koulusi kehittämiseen. Asiantuntijoiden alustuksia rakenteiden muuttamiseen. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Kestävyystieteen kurssi on kokenut muodonmuutoksen aiempaan, mutta ydin on sama: kestävyystiedettä käytäntöön!

 

Ylläolevat pilottikurssit ovat tarjolla Pohjois-Pohjanmaan lukioille. Rahoituksen varmistuessa kurssit pyritään saamaan valtakunnalliseen käyttöön. Verkkokurssien työstämisessä on mukana hanketyöntekijöiden lisäksi verkostomme opettajia ja korkeakouluopiskelijoita eri aloilta.