Oppaan ruokaosio on valmis testattavaksi!

3.12.2020

Oppaan ruokaosio on valmis testattavaksi!

Kouluruokailu on osa ruokajärjestelmää, johon liittyy tällä hetkellä monia ympäristöhaasteita. Ruokajärjestelmä on kestävyysremontin tarpeessa. Ruokamurros koskettaa kaikkia ja Koulun korjausoppaan ruokaosio kutsuu kouluja mukaan muutokseen. Ruokaosiossa tarkastellaan kouluruokailun ilmastovaikutuksia ja tuodaan esille keinoja niiden vähentämiseen. Osion tukena on käytännönläheisiä tehtäviä, joiden avulla ilmastonäkökulma voidaan kokonaisvaltaisemmin tuoda mukaan kouluruokailuun.

Ruokaa ei vielä voida tuottaa kokonaan päästöttömästi, mutta keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseen tunnetaan jo kattavasti. Kouluruokailun kehittämisen tulisi olla tärkeässä roolissa kuntien ja koko Suomen ilmastotyössä. Jo toteutetut kokeilut kannustavat jatkamaan. Jatkuvan kehitystyön kohteena ovat laskurit, joilla muutoksien tarvetta voidaan arvioida ja toteutuneita muutoksia todentaa.

Turussa laskettiin ruokapalveluiden hiilijalanjälki osana Kiihdyttämö-hanketta (2019). Tulokset osoittavat, että merkittäviä päästövähennyksiä saadaan aikaan raaka-ainevalinnoilla. Pääsääntöisesti kasvisruoalla on liharuokia pienempi hiilijalanjälki. Kasvisruoan lisäämisen ohella on kiinnitettävä huomiota ruokahävikkiin, joka kuormittaa ympäristöä aivan turhaan. Kuljetus ja ruoan valmistus muodostavat vain pienen osan kouluruoan hiilijalanjäljestä. Hankkeessa tuotettu laskuri on muidenkin käytettävissä.

Joskus aivan pienilläkin muutoksilla on suuri vaikutus. Jo kasvisruoan houkutteleva nimi ja sijainti ensimmäisenä linjastolla voivat huomaamatta ohjata ruokailijoita kestäviin valintoihin. Esimerkiksi Lapin ammattikorkeakoulussa onnistuttiin nostamaan kasvisruoan menekki 2–3-kertaiseksi kun kasvisruoka siirrettiin ensimmäiseksi linjastolla. Vastaavasti useampien kasvisvaihtoehtojen tarjoaminen lisää kasvisruoan menekkiä. Tällaisilla toimilla luodaan mielikuvaa siitä, mikä on normaali. Ja ilmastotoimien tulisikin olla normaalia, ei vain extraa. Kouluruokailusuositukset tukevat kasvisruokailua.

Kouluruokailun lisäksi ruokapalvelut voivat vaikuttaa laajemminkin ruokajärjestelmän uudistamiseen. Kun ilmastonäkökulma on mukana kilpailuttamisessa ja tuotevalinnoissa, luodaan samalla kysyntää ilmastoystävällisten elintarvikkeiden alkutuotantoon ja jalostamiseen. Näin tarjotaan edellytyksiä myös ilmastokestävälle lähituotannolle.

Oppaan ruokaosio kannustaa pohtimaan ja ideoimaan ruokajärjestelmän tulevaisuudennäkymiä. Koulutuksella on tärkeä rooli ruokaan ja ilmastoon liittyvän tiedon lisäämisessä. Tämän päivän tieto ja osaaminen ovat pohjustus sille, mihin suuntaan ruokajärjestelmä voi tulevaisuudessa kehittyä. Siispä on hyvä tuoda esille, että jokainen voi tehdä oman roolinsa käytännön toimillaan ja keskustelua herättämällä. Oppaasta löytyy lisää tietoa siitä, miten ruokajärjestelmän isoja ympäristöhaasteita voidaan ratkoa. Kouluilla kannattaa pohtia, kuinka näitä kestäviä toimintamalleja voitaisiin tukea sekä koulutuksen kautta että käytännössä kouluruokailussa.

Olen pian valmis agrologi Oulun ammattikorkeakoulusta. Hankkeessa olen ollut mukana harjoittelijan roolissa työstäen kestävän koulun opasta ja tehtäviä. Tarkastelun kohteena minulla on ollut kouluruoka, jonka parissa vuosi on kulunut nopeasti. Toivon, että ruokaosio tarjoaa hyödyllistä tietoa ja kannustaa ilmastotekoihin myös kouluruokailun saralla!

 

Inka Karvonen


Ajankohtaista

Academia Karanterium

Ota yhteyttä

In English